Sizmek lanserar ny lösning för advanced-tv

Sizmek som är en av världens största oberoende plattform för annonsköp har lanserat ett nytt initiativ inom advanced-tv med planer att ge ut en fullt integrerad lösning för linjär-, addressable- och connected-tv senare i år.

Snart kan annonsörer och mediebyråer använda AI-drivna insikter från sin digitala annonsering till TV samt uppnå optimerad målgruppsstyrning, räckvidd och frekvens i alla sina kampanjer. Genom att föra samman data, media och det kreativa med AI gör Sizmek det möjligt för byråer och annonsörer att driva varumärkeskännedom på både tv och i olika digitala kanaler.

eMarketer beräknar att det under 2018 kommer att finnas 182,6 miljoner användare av connected tv i USA, en ökning med 8,1% jämfört med föregående år. Detta innebär att 55% av befolkningen, eller 71,6% av alla hushåll kommer att titta på tv-program via connected tv, smart tv, eller olika OTT-plattformar. Samtidigt som annonsörerna fortsätter att öka sina investeringar i advanced-tv stöter de på utmaningar när de vill nå ut till sina målgrupper på ett enhetligt sätt, över olika kanaler och plattformar.

Nuvarande metoder för att köpa olika tv-format kräver flera leverantörer – med olika uppsättningar av data och lager för linjär-tv och samtliga kategorier av Advanced-TV. Resultatet blir ofta en överleverans till olika målgrupper då man idag saknar verktyg för att optimera önskad räckvidd och frekvens.

Genom att arbeta med leverantörer som tillhandahåller lösningar för advanced-tv, och AI som för dem samman, kan Sizmek erbjuda en enhetlig lösning till köpare så att de kan använda ett integrerat lager för att optimera sina kampanjer och uppnå önskade mål.

Sizmek kommer tillhandahålla ett lager genom att samarbeta med plattformar som redan är verksamma inom advanced tv som Telaria, Spotx och Freewheel.

“Vi hör ständigt från byråer att en av deras största utmaningar är att uppnå önskad räckvidd och frekvens, samtidigt som de vill använda media på ett effektivt sätt,” säger Mark Grether, vd på Sizmek. “Målgrupper rör sig från linjär-tv mot addressable-tv, connected-tv och olika OTT-tjänster. Fragmenteringen är en utmaning som vi försöker lösa med vår kompetens. Med stöd av styrkan i insikter från AI kan vi ta digital annonsering till Advanced-TV och erbjuda marknadsförare och byråer den bästa möjliga lösningen.”

Sizmek kan med sin nya lösning hjälpa köpare bättre hantera den ofta varierande tillgången på utbud. Initiativet är ett första steg för advanced tv med mål att införa stöd för intelligent målgruppsstyrning, som gör det möjligt att få en större räckvidd och öka frekvensen, samtidigt som man får helt överlägsna insikter i annonseffekterna och i konsumtionen av video.