Sime 2017: Vi är experimentet så börja experimentera

Under konferensen Sime 2017 på Cirkus i Stockholm pratas det stora koncept både på scen och i pauserna. Alla här ser förändringarna som sker, och känner behovet av att hänga med. Men nya insikter genomsyrar diskussionerna. Med #metoo fortfarande högaktuellt – finns det också ett allvar i alla samtalsämnen.

Det finns ändå en optimism i allvaret, och i huvudsak riktas energin åt förändring inom det digitala. Känslan när jag pratar med flera är att det är ett ansvarstagande som ska låta vägleda oss i den tekniska utvecklingen. Vem äger data och vart går gränsen för vår integritet? Båda är frågor som flera av talarna under dagen försöker svara på. “Teknologi driver oss längre ifrån varandra” nämner en av talarna på Sime med en suck. Hon vänder snabbt och påminner alla om att företag faktiskt gör ändringar. Facebook ändrade senast i somras sitt mission statement till att föra världen närmare och inte bara öka användandet, som länge var målet.

På Sime fastnar flera paneler i värdeord, och ett återkommande sådant är transparens. Företag måste bli mer transparenta och visa vad de ämnar genomföra med data, men även hur de agerar på olika värdegrunder. Oavsett om det gäller start-ups (eller scale-ups som det läggs ännu mer fokus på på Sime) eller vanliga företag så är det viktigt att förankra företagets genomförande med kunderna och medarbetarna, samt vara transparenta i det som görs.

Vi uppmanas att experimentera. Det blir tydligt att experimentet är större än företag individuellt. En sak som jag reagerar på är att vi beskrivs som beta-testare. Något som strax därefter blir uppfyllt då vi plötsligt blir uppringda av en artificiell intelligens-konst-robot som gör hotet om vår personliga integritet ännu mera påtagligt. Grunden till det här ligger i att vi inte kan bli testade på utan att värdena blir tydliga och framstående, det vill säga transparenta.
En av dagens sista panelerna diskuterar snabbt GDPR och dess konsekvenser. Det är i samband med GDPR som frågan lyfts om det någonsin blir för mycket kontroll. När hämmar vi utvecklingen som följd av regler och lagar vi själva implementerar? Elina Berglund, grundare av Natural Cycles, beskriver hur hennes tjänst är beroende av data – hur annars skulle de kunna göra så utmärkande bedömningar kring fertilitet hos kvinnor.

Jag går ifrån Sime med en insikt om att användaren håller på att bli central – på ett mer personligt plan. Jag har blivit påmind om att vi inte längre ska prata användare som enhet, utan som personer med komplexa behov att tillmötesgå. Som digital marknadsförare blir det ännu mer viktigt att vara smakfullt personlig, och förstå att vi inte kommer göra rätt på första försöket – låt oss hitta rätt lösning tillsammans.
Artikeln är skriven av:

Simon Myringer bevakade Sime 2017 för Dagensanalys.se.
Han är bland annat medgrundare av tjänsten Fniss.
Fotograf: Simon Myringer