SIME 2016 – att definiera och riva barriärer genom teknik

Förra veckan gick årets stora händelse SIME av stapeln. Under två hela dagar möttes bland annat teknikexperter, biomedicinare, marknadsförare och ledare för att ta del av den senaste utvecklingen inom en rad olika områden. På talarlistan fanns flera stora namn, Riccardo Zacconi grunderen av King, Robin Farmanfarmaian som driver flera bolag inom bioteknik och Anna Wikland VD på Google Sverige. Sedan får vi inte glömma CNN:s teknikkorrespondent Laurie Segall som tillsammans med Ola Ahlvarsson ledde deltagarna genom det digra programmet.

Redan från start slogs det fast att ett genomgående tema under de två dagarna skulle vara vilket ansvar som följer med att utveckla ny teknik. Mot bakgrund av såväl Brexit som det amerikanska presidentvalet lyftes frågor om vilka barriärer som nya teknik skapar. Våra flöden i sociala medier lyfter fram de som sympatiserar med våra tankar och åsikter, vilket på sikt skapar åsiktsbubblor där vi slipper konfronteras med motstridig information. På vilket sätt skapas andra barriärer mellan människor och tankar när ny teknik utvecklas?

När barn i större utsträckning redan från unga år lär sig att interagera med datorer och robotar så påverkar det hur de interagerar men människor också. Ett barn som lär sig ge kommandon och order till en robot, kommer sannolikt att försöka göra det med sina mänskliga kamrater också, vilket inte alltid tas emot så väl. Det skapar utmaningar i hur vi kommunicerar med varandra och hur väl vi kan förstå varandra när vi inte har ett digitalt filter mellan oss.

Idag finns det fler telefoner än människor på jorden, och hälften av dem bedöms vara smartphones. Men trots våra enorma möjligheter till kommunikation så finns det stora barriärer, både fysiska och mentala, som hindrar oss från att förstå varandra. Elin Wallberg från Samsung Electronics Nordics presenterade resultatet av en studie kring vad som hindrar oss att nå ”digital excellence”. De tre största barriärerna var Inställning/Attityd, Ledarskap och en Rädsla för att Misslyckas. Även olämpliga sätt att mäta KPIer och ett traditionellt förhållningssätt var hinder för att anamma en digital utveckling på ett bättre sätt. En stor utmaning verkar mot bakgrund av detta vara att utvecklingen idag går så snabbt att det helt enkelt är svårt att ta in och förstå allt som händer. Och det vi inte förstår tenderar vi att ogilla eller försöka undvika. Så det är inte konstigt att tekniska utvecklingar i sig själva bidrar till att skapa kluster av människor som förespråkar både fortsatt utveckling och att bromsa in och tänka efter före.

Ytterligare en utmaning som allt fler företag ställs inför är spridningen och användningen av data. Vi har blivit successivt bättre på att samla in data, men det har samtidigt blivit svårare att analysera dessa datamängder. Informationen kommer från olika håll och är strukturerad på olika sätt. Dessutom är det vanligt att data som samlas in av en avdelning inte på ett enkelt sätt kan delas till en annan avdelning på företaget. Det skapar olika sanningar om hur omvärlden ser ut, eftersom man arbetar med olika data. Ännu tydligare blir det när flera studier visar att över 95% av all insamlad data aldrig analyseras, utan många beslut fattas antingen på en begränsad mängd data, på magkänsla eller traditionella beslutsunderlag.

Men allt är inte nattsvart, snarare tvärtom. All den utveckling som skett bara de senaste två åren borgar för en fantastisk framtid. Det är nu som vi börjar se riktiga applikationer av såväl VR som AI, och gränserna för vad som är möjligt håller drastiskt på att flyttas fram. Detta illustrerades med all önskvärd tydlighet av Val Spiridonov, mannen som inom kort kommer att genomgå en fullkroppstransplantation. På grund av en degenerativ sjukdom håller hans kropp på att förtvina, men hjärnan är oskadad, hans enda chans till ett fortsatt liv är genom att få en ny kropp. Oavsett utgången av operationen är detta ett tydligt tecken på att vissa gränser helt håller på att suddas ut. Vi behöver bara definiera de barriärer som den nya tekniken bygger upp, och sedan aktivt arbeta för att riva dessa barriärer, eller åtminstone minsta de konsekvenser som barriärerna skapar.