Shopping i sociala medier ökar – men vi vill inte betala mer än 190 kronor

Adyen, en betalplattform, berätttar idag om fler insikter från sin europeiska konsumentundersökning. Vi får bland annat veta att handeln via sociala medier är på stark framfart.

I våras lanserades Instagram shopping i Sverige och detaljhandelns närvaro i sociala medier ökar allt mer. I Adyens undersökning framkommer nu att shoppingen via sociala medier är på framfart och att det, föga förvånande, är bland den yngre generationen som användandet är högst. I undersökningen uppger 13 procent av de tillfrågade konsumenterna i Norden, att de regelbundet handlar via sociala medier som Facebook och Instagram. Bland millenials är siffran högre. Bland de tillfrågade under 34 år uppger nästan var fjärde att de handlar via sociala medier regelbundet.

– Vi ser positivt på utvecklingen av handel via sociala medier. Den yngre generationen agerar early adopters, som många gånger förr när det gäller ny teknik, och vi tror att en äldre målgrupp kommer ansluta sig snart förutsatt att köpupplevelsen är enkel och säker. Som handlare är därför viktigt att uppdatera sin betalningsstrategi så att den möter de nya kraven hos konsumenterna, säger Tobias Lindh, chef för Adyen i norra Europa.

Säkerheten är en tröskel för en stor del av de äldre. 85 procent av de svarande i åldersgruppen över 34 uppger att de inte skulle känna sig bekväma att betala högre belopp än 190 kr via sociala medier eller chattappar såsom Facebook Messenger.

Ovanstående insikter är hämtade från en undersökning som 451 Group gjort på uppdrag av Adyen och som ligger till grund för rapporten Retailbarometern 2018 som kommer presenteras i sin helhet i september.