Sex steg till en framgångsrikare webbplats

Analysexperten Joni Lindgren på Outfox har skrivit ihop en lista om sex steg som lovar stora förändringar med små medel på din webbplats. Att vilja något mer med sin webbplats än att bara synas kräver vision, kontinuitet och fingerfärdighet. Med Outfox lista kommer du en bra bit på vägen.

Joni Lindgren, Outfox

Mikro- och makrokonvertering

I konverteringsoptimering kan du optimera mot det slutgiltiga målet; ett köp, ett medlemsskap, en signatur etc. Den typen av konvertering kallas makrokonvertring.

Alternativet är att fokusera på att optimera flödet från en sida till en annan (mikrokonvertering). Tänk många bäckar små! För att öka konverteringsgraden på makronivå krävs oftast större förändringar, medan mikrokonvertering kan uppnås lite enklare. Outfox artikel tar upp sex enkla steg för att få resultat med mikrokonvertering.

1. Välj ut en sida att börja med

Börja med en sida med många besök (så att du kan A/B-testa senare).

Att definiera mål är det viktigaste steget inom konverteringsoptimering. Om du inte vet vad målet är vet du inte vad du behöver förändra!

2. Definiera målet med sidan

I mikrokonvertering kan målet vara att gå vidare till en annan sida eller klicka på en särskild knapp. Detta låter superlätt, men är inte alltid det. Välj ut ett primärt mål och max två sekundära mål för sidan.

Exempelvis:

Mål 1: Navigera vidare till exempel.se/nästa-sida

Mål 2: Spela upp videon

Mål 3: Scrolla hela sidan

Skriv ner målen och se till att alla som jobbar med sidan förstår vad de innebär.

3. Förstå besökarnas förkunskaper

Fundera över vilken kunskap besökarna har med sig när de landar på sidan. Vilka budskap har de exponerats för tidigare? Här finns säkert flera olika segment av besök som vet olika mycket. Kolla t.ex:

– Vilka sökord som drivit besökarna till webbplatsen
– Sökord i den interna sökmotorn
– Vilka hänvisande webbplatser som drivit trafik
– Vilka sidor besökare ofta ser innan de ser din utvalda sida

Mappa detta mot den information som du presenterar på sidan. Svarar du på besökarnas möjliga frågor och är ditt innehåll på rätt nivå?

4. Förstå besökarnas motivation

Känner du till AIDAS? (Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction)

Det är en påverkansmodell som beskriver var i beslutsprocessen någon befinner sig. En Action kan inte komma om inte besökaren känner till dig och har skapat sig ett intresse och ett behov av det du erbjuder. Så vilket steg i processen fyller din utvalda sida? Mappa även detta mot ditt innehåll.

5. Fyll på med beteendedata

Vad säger beteendedatan i till exempel Google Analytics eller CrazyEgg? Kolla bl.a. efter:

– Var klickar besökarna istället för att klicka på din Call to Action?
– Vilka sidor är oftast nästa steg? Eller lämnar besökarna webbplatsen helt?
– Finns det element på sidan som verkar ta uppmärksamhet från besökarna?

6. Nu bör du ha en uppsjö av hypoteser: Börja A/B-testa!

Alla föregående steg har gjort att du behövt sätta fingret på målet med sidan och analysera både din kommunikation och dina besökare. Du har nog ganska många idéer på hur du skulle kunna förbättra sidan för att få fler att uppnå sina mål (som förhoppningsvis även matchar dina mål). Det hade du kanske innan också, men nu är dina hypoteser fokuserade åt ett håll och du har byggt på med analys.