SessionCam förenklar analysen av besökarnas beteende på din hemsida!

Att få bra information om hur besökare beter sig på din hemsida är nödvändigt för att kunna göra upplevelsen så bra som möjligt. Ett enkelt flöde för besökaren ökar även möjligheterna för konvertering. Men hur ska du få reda på var kunden stöter på utmaningar? SessionCam lanserade nyligen sin smarta algoritm som lär sig tolka besökarnas beteenden.

Att filma besökares beteenden på hemsidor har länge varit möjligt, men analysen har behövt göras manuellt. Något som är både tidskrävande och inte nödvändigtvis leder till bättre lösningar. En kombination av data från Google Analytics och många timmars studerande av besökarbeteenden har varit de metoder som stått till buds, fram till nu.

SessionCam låter sin nya algoritm gå igenom alla besökarsessioner och baserat på beteendevetenskapliga analyser studeras många olika parametrar. Några saker som maskinen tittar på är vinkeln på muspekaren, hastigheten i rörelserna, stavfel och skrivhastighet när fält ska fyllas i, och givetvis tid som spenderas på sidan. All data analyseras och utmynnar sedan i en Customer Struggle Score (CSS) som är ett mått på kundens upplevda stress och irritation.

För analytikern är det då lätt att se vilka sidor som har flera besökare med hög CSS. Dessa rangordnas dessutom efter hur många besökare sidan har, och vilken totaleffekt sidan har på besökarnas upplevelse. Det gör att enstaka mycket irriterade besökare tillskrivs mindre värde än en stor mängd medelirriterade besökare.

Analytikern får dessutom förslag på sessioner som tydligt visar var problemen finns, och på så sätt görs besökarnas irritation mer levande och det är lättare att hitta lösningar. Dessutom minskas risken att analytikern missar viktiga data, då alla sessioner som spelas in analyseras i sin helhet av maskinen.

Sedan lanseringen för 2-3 månader sedan har SessionCam redan gjort några intressanta observationer. Dessa observationer kommer sannolikt att utmana traditionella mått på hemsidors framgång. Studierna är ännu i sin linda men SessionCam menar att de kommer att presenteras i ett White Paper inom kort.

Överlag har den nya, smarta algoritmen tagits emot väl då den kraftigt reducerar den tid som analytikern behöver spendera med att analysera alla data. Dessutom går det snabbt och lätt att snabbt se vilka effekter som förändringar av hemsidan har på besökarna. Så om du vill hitta ett bättre sätt att få veta vad besökarna gör på hemsidan, kolla in SessionCam.