Vi har stängt från 1 april 2020
Keymetrics

Senaste trenderna inom marknadsföring med extra fokus på varumärken

Boken ”Marknadsföring – modeller och principer” uppdaterades nyligen med  de senaste trenderna inom marknadsföring med ett extra fokus på varumärken.

bokBoken ges ut på Sanoma Utbildning och den första utgåvan utkom år  2007.

Författarna Per Wildenstam, Carl Gezelius och Henrik Uggla har sin bakgrund som lärare, konsulter samt föreläsare.

De har undervisat i marknadsföring vid bland annat IHM Business School, IFL, Marknadsinstitutet, Företagsekonomiska Institutet, Stockholms universitet och KTH.

”Marknadsföring – modeller och principer” är speciellt anpassad till den svenska marknaden med svenska författare och exempel från Sverige.

– Redan när vi planerade boken så var den övergripande målsättningen att svenska studenter och kursdeltagare skulle känna igen sig i de exempel vi hade med. Det har vi förstärkt ytterligare i den tredje upplagan. Både de exempel som är från mer traditionella sätt att marknadsföra sig i press, radio och tv och de som enbart använder sig av internet och framför allt sociala medier är från Sverige, säger Per Wildenstam.

Henrik Uggla, docent i varumärkesstrategier på KTH, är ny medförfattare för den tredje upplagan.

– Genom att Henrik Uggla är med som författare har boken fått en bättre akademisk förankring. Henrik har genom sin medverkan utvecklat och förbättrat avsnittet om varumärken på ett mycket bra sätt, säger Per Wildenstam.

Den nya tredje upplagan innehåller nya avsnitt om varumärkesidentitet, varumärkeslivscykeln och varumärkesplattformen. Även extra material om behovssegmentering och positioneringsstrategier har lagts till. Varje kapitel har dessutom fått diskussionsfrågor så att läsarna genast kan testa sina kunskaper.

Läs smakprov från boken ”Marknadsförig- modeller och principer”.

Vi återkommer med en recension.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.