Seminarium: Hantering av kvalitetsfrågor

Surveyföreningen arrangerar ett kvalitetsseminarium om – Hantering av kvalitetsfrågor – vid undersökningar och annan marknadsinformation.
Tid: Torsdagen den 23:e februari, kl. 9 – ca 16:15
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Seminariet inleds med kvalitetsaspekter i samband med hur man idag hanterar Big Data och svåra frågekonstruktioner. Därefter presenteras en analys av vilka felkällor som kan föreligga vid exempelvis opinionsmätningar med bl.a. erfarenheter från valet i England, där de flesta mätningarna visade fel. Likaså hur det kan fungera att använda sig av ”best practices” när vetenskapliga krav knappast går att uppfylla. Avslutningsvis presenterar några stora undersökningsföretag hur de hanterar kvalitetsfrågor i praktiken.
Du kommer till inbjudan och programmet genom att klicka här.