Sellbranch säljer till Swisscom

Swisscom förvärvar programmaticbolaget Sellbranch, som representerar Twitter, Yahoo och Daily mail i Norden.
Bolaget startades 2009 av Ola Ahlvarsson och Fredrik Sellgren som en “gateway till Norden” för internationella publicister.
“Swisscom är en mycket stabil och entreprenörsvänlig ägare. Jag är stolt och glad över förtroendet Swisscom visar mig och teamet när de nu köper ut resterande delen av Sellbranch. På kort påverkar det inte vårt erbjudande till marknaden. Men jag ser fram mot att arbeta närmare Improve Digital för att se om vi kan erbjuda publisister en mer holistisk lösning tillsammans i Norden,” säger Fredrik Sellgren, som är fortsatt vd för Sellbranch.
Tidigare huvudägaren Ola Ahlvarsson avgår i samband med försäljningen av aktierna som styrelseledamot men kort kommer att kvarstå som strategiskt bollplank till styrelsen och ledningen.