Selfies – vad ligger bakom fenomenet?

Selfie-eran är här – men vilka är det som plåtar sig? I en internationell studie försöker ett gäng forskare svara på den och andra frågor, och resultaten kan vara värda en titt för de flesta!

Det brasiliansk-koreanska forskarlaget försöker definiera selfiefenomenet i deras studie, “Dawn of the Selfie Era: The Whos, Wheres, and Hows of Selfies on Instagram.” Utgångspunkten är förhållandevis tvärvetenskaplig, och forskarna vill undersöka selfiefenomenet sett i dess socioekonomiska och kulturella kontext.

Läs mer: Instagram-användare är aktiva

I undersökningen ingår en analys av miljontals selfies, och forskarna kan konstatera att mängden har ökat 900 gånger mellan åren 2012 till 2014. Man har använt sig av gratisprogram som “Face++” (ett program för ansiktsigenkänning) och geotaggar för att lättare överblicka sådant som kön och geografisk placering.

Resultaten visar vidare att Selfies generar minst 1.1-3.2 gånger fler “likes” än annan media uppladdad på Instagram. Däremot verkar mängden gensvar ändå vara fallande över tid, från dess högsta notering (alltså 3.2 gånger fler än övriga uppladdningar på Instagram). Hashtags verkar också spela en avgörande roll, och selfies med #-tecknet tenderar att ge ett ökat gensvar från användare är de utan.

Vidare verkar det vara kvinnor som är den överlag störst representerade gruppen, i synnerhet i fenomenets tidigare stadier, och det är kvinnliga användare som stått för större delen av selfiesarnas popularitet.

Däremot kan man konstatera att det finns ett komplex samspel mellan kulturell kontext och selfies. Exempelvis så är det fler kvinnliga selfies i länder som har en större grad av jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor i dessa länder verkar alltså känna sig tryggare med att dela med sig av bilder på dem själva.

Slutligen konstaterar forskarteamet att ämnet “Selfies” kan genera många fler undersökningar, och föreslår fortsatt forskning kring sådant som vilka känslouttryck som förekommer oftast.

Du kan alltså själv läsa undersökningen i PDF-format här.