Segment får Curamando som partner i Norden

Curamando knyter ytterligare ett partnerskap till sin portfölj av certifieringar och blir konsultpartner till Segment.

Segment är en s.k. CDI-plattform (Customer Data Infrastructure) till för att knyta ihop fragmenterad data.

För att cementera vår position som kompetent och oberoende rådgivare fortsätter vi att knyta partnerskap med ledande martechplattformar. Vi expanderar vår partnerportfölj med de techleverantörer som driver branscher och marknader framåt. Segment är ett av de företag som Curamando ser potential hos tack vare deras sätt att lösa problem relaterade till datafragmentering och hantering av identitet, säger Niklas Nikolaidis, Martech Lead på Curamando.

Segment erbjuder företag möjligheten att samla, hantera och styra kunddata till valfri affärsenhet, vilket löser problemet med oorganiserad data i olika system. Genom Segments system kan företag samla och ansluta sin kunddata till mer än 200 verktyg, där datan kan användas som bas för bättre beslut, produkter och upplevelser.