Se upp alla pirater nu tvingas internetoperatörerna lämna ut uppgifter

Bahnhof måste lämna ut kunddata till polisen. Detta efter ett beslut i Förvaltningsrätten där man begärt ut uppgifterna.

Alla internetoperatörer är eniga i sin vägran att lämna ut enskildas uppgifter. Nu har polisen tvingat ut dessa ändå, vilket öppnar upp för att allt fler intressenter kommer att börja kräva dem. Så se upp alla pirater för Sverige kommer att följa Australiens exempel och böta alla som laddar hem.

”Förvaltningsrätten har funnit att de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång till de i målet aktuella uppgifterna väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som ett utlämnade innebär” skriver Förvaltningsrätten.