Se till att servrarna rullar under Black Friday

Black Friday har visat sig vara en succé för de e-handlare som är väl förberedda för ökade orderingångarna och har processer på plats ifall trycket blir alltför stort. Nu vill Rick Vanover från Veeam varna om potentiella avbrott i försäljningen när maskinerna inte fungerar som de ska.

2014 steg handeln under Black Friday i Sverige med mellan 50 och 100 procent. Men det fanns också sajter som kraschade på grund av att de inte klarade av den stora anstormningen. Tillgänglighet är kritiskt för e-handeln, och att snabbt kunna göra backup och återställa data i händelse av ett avbrott är viktigt.

Stora shoppingdagar som Black Friday visar på vikten av att webben är tillgänglig. Nedtid får konsekvenser både vad gäller försäljning och rykte. För många e-handlare handlar tillgängligheten inte bara om webben utan påverkar även datacentret. Om ett problem inträffar sker det ofta flera gånger, då konsumenten försöker igen – vilket belastar datacentret.

Handlare som vill undvika problem under den kommande intensiva shoppingdagen bör se till att implementera en lösning som har:

• Snabb återställning inom femton minuter eller mindre
• Undvika dataförluster tack vare backup som sker åtminstone var femtonde minut
• Verifierat skydd, så att misslyckade återställningar inte sker
• Kunna göra backup i en produktionsliknande testmiljö
• Full synlighet, backupen ska tydligt kunna monitoreras

Artikeln är skriven av:

Rick Vanover,
Produktspecialist, Veeam