Scott Brinker analyserar dagens marknadsföringsvärld

Under Marketing Tech Summit, som anordnades av företaget Avaus, fick jag chansen att prata med ingående med Scott Brinker, guru inom marketing technology. Han delgav sina insikter om hur landskapet i dagens marknadsföringsvärld ser ut och vad företag behöver göra för att dra bästa nytta av möjligheterna.
Med tio års erfarenhet av att skriva om marketing och tech är Scott Brinker sannolikt en av de mest kunniga på området. Under namnet chiefmartec har han bloggat om vad som händer i den allt mer komplexa värld som marknadsföring innebär. Han menar att det finns många möjligheter, och inte bara för de stora bolag som har kapital att göra stora systemförändringar.
De små bolagens korta beslutsvägar och snabbrörlighet gör de ytterst lämpade att kunna dra nytta av alla nya möjligheter. Det finns många tekniska lösningar som inte kräver stora systeminstallationer och kostsamma investeringar, men som kan ge stora effekter på resultatet. Exempelvis Amazons cloudlösningar och Google Analytics.
Scott ser även stora förändringar i hur investeringar i teknologi inte längre hanteras av IT-avdelningen. I allt högre utsträckning rapporterar IT direkt till Marknadschefen, som även fattar beslut om investeringar i ny teknik. Det här är ett stort skifte, som riskerar att medföra nya utmaningar. Tidigare har diskussioner förts kring IT-avdelningens roll i bolag. IT ska vara ett stöd till kärnverksamheten och alla investeringar behöver kunna räknas hem inom en rimlig tid. Samma frågeställning kan nu behöva lyftas kring marknadsavdelningen. Investeringar i ny teknik för att stödja marknadsföringsinsatser behöver kunna räknas hem, och målet måste fortfarande vara att tillhandahålla produkter och/eller tjänster till en marknad. Riskerar Marknadsavdelningen att bli den nya IT-avdelningen, där investeringar görs för att det är nytt och spännande men utan välgrundade ROI-studier bakom?
Läs även: Teknik och marknadsföring behöver gå hand i hand
En sista spaning från Scott är hur företag redan nu, och i större utsträckning framöver, kommer att bygga sina tekniklösningar för att skapa effektiva flöden i bolaget. Han menar att de stora företagen såsom Adobe, IBM, Oracle och Salesforce kommer att fortsätta dominera marknaden. Men de kommer enbart att utgöra 60-80% av företagets mjukvara. Grundsystemet kommer sedan att kompletteras med ett stort antal mindre applikationer och system från något dussin upp till flera hundra olika leverantörer. Orsaken till detta är att de små systemen kommer att ge företaget fördelar och möjligheter anpassade till det specifika företaget och marknaden. De stora systemen kan helt enkelt inte tillhandahålla alla möjliga småjusteringar med tillräckligt hög kvalitet och snabbhet för att kunna konkurrera med mindre bolag. De mindre bolagen å sin sida har lägre kringkostnader och kan enklare nischa sig mot ett specifikt segment, men kan inte vara ett grundsystem för alla.
Det här är goda nyheter för många företag som kan känna sig låsta i valet mellan att antingen ta in ett stort system och sedan göra massor av småjusteringar, eller att jobba med ett i det närmaste ohanterligt antal mindre leverantörer. Det går nämligen att göra både och. De mindre bolagen har insett att de behöver komplettera ett större system och är därför i de flesta fall fullt kompatibla med befintliga mjukvarusystem. För företaget innebär de att de både får det stora systemets trygghet och stabilitet, och de mindre entreprenörernas snabbhet och anpassningsförmåga.