Schibsteds superpanel ska slå knock på undersökningsbolagen

Sedan förra året har Schibsteds affärsutvecklingsenhet med Sigge Ennart i spetsen letat efter ett upplägg för hur Schibsted ska kunna lansera en egen onlinepanel i ett eget bolag, med målsättningen att ta hem affären från de traditionella undersökningsbolagen som exempelvis Sifo, Ipsos och Demoskop.

Sigge Ennart, Aftonbladet

Tidigt identifierades både svagheter och styrkor bland dagens undersökningsbolag under möten med branschexperter för att diskutera en möjlig affär. Svagheter som dåligt rörelseresultat på grund av höga omkostnader, undermålig marknadsföring och paketering av sina tjänster samt andra brister identifierades under loppets gång. Detta har legat till grund för Schibsteds beslut, då de insåg att de själva snabbt kan skapa ett erbjudande via sina egna kanaler med hjälp av en stor och bred rekryteringsbas, ny teknik och flera stora möjliga kunder.

Arbetet med att rekrytera en panel har pågått i drygt en vecka och nu ska den finjusteras och kalibreras. Målet är att panelen ska bestå av 50 000 personer.

Schibsted ‘Research’ ska inte bara sälja sina produkter och tjänster till sina egna Schibstedsbolag utan även erbjuda dem öppet till marknadens andra aktörer som är i behov av kvalificerad kunskap inom research.

Om du idag går in på Nöje eller Sport på Aftonbladet får du en fråga om du vill att delta i deras onlinepanel. Panelen ska byggas likt Nepa, Epinion och RAM-paneler (som ägs av de olika mediehusen) genom den trafik som idag flyter igenom Schibsteds alla webbplatser. Om du tackar ja, får du svara på sedvanliga demografiska frågor som kön, ålder, utbildning och mer. När en panelist sedan går med får han eller hon godkänna om de vill delta i ytterligare undersökningar, som Schibsted i sin tur kommer att sälja till dem som är i behov av kvalificerad datafångst till deras undersökningar.

Karin Nelsson, Inizio

Just nu är det undersökningsföretaget Inizio där Karin Nelsson är VD, som hjälper Schibsted att komma igång med verksamheten.

Fredrik Rogberg, Aftonbladet

Dagensanalys.se har pratat med Aftonbladets analyschef Fredrik Rogberg som ingår i styrgruppen för projektet. “Detta är ett  viktigt projekt som är välplanerat. Idag har vi en workshop om metod så att det byggs upp enligt konstens alla regler. Till vår hjälp har vi flera tunga statistiker som hjälper oss att hamna rätt.”