Schibsted tar jättekliv med Real Time Bidding

Chris Svensson från OMD har rekryterats för att jobba med Robert Johansson som blir chef för Real Time Bidding (RTB) på Schibsted. Ett dream-team inom RTB har bildats för att driva utvecklingen framåt.

RTB automatiserar processen för att köpa och sälja displayannonser genom att buda för varje visning i realtid.

Chris Svensson

– Vi som publicister har ett teknikverktyg som gör att vi kan erbjuda våra annonsytor till marknaden på det här sättet. Annonsörerna har i sin tur sina egna köpverktyg som är ihopkopplade med vårat och kan därigenom handla med annonser i realtid, säger Erik Otterberg, chef för Inventory & Ad Operations på Schibsted, till Dagens Media.

 Jag har följt de här killarna sedan jag undervisade dem i webbstatistik på universitetet. Det finns en glöd här som brinner starkt. Lägg namnen Chris Svensson och Robert Johansson på minnet för de kommer att gå långt. /Red.

Wikipedia om RTB:
Real-time bidding (RTB) refers to the means by which ad inventory is bought and sold on a per-impression basis, via programmatic instantaneous auction, similar to financial markets. With real-time bidding, advertising buyers bid on an impression and, if the bid is won, the buyer’s ad is instantly displayed on the publisher’s site. Mobile real-time bidding lets advertisers manage and optimize ads from multiple ad-networks by granting the user access to a multitude of different networks, allowing them to create and launch advertising campaigns, prioritize networks and allocate backfill percentages.

Real-time bidding is a dynamic auction process where each impression is bid for in (near) real time versus a static auction where the impressions are typically bundled in groups of 1,000.