Schibsted släpper årets inblick i framtiden – Future Report 2018

Artificiell intelligens är en revolution större än elektriciteten. Du kommer att älska din robot och tala med dina apparater. Det är några av slutsatserna i Schibsteds årliga framtidsspaning.
För fjärde året delar Schibsteds medarbetare och utvalda vänner med sig av sin kunskap och spännande tankar inom teknik, samhälle och affärer.
Schibsteds årliga europeiska undersökning om digitala vanor visar hur millenniegenerationen ser på sin integritet på nätet: I Sverige säger 40 procent att de känner sig säkra. Motsvarande siffra i Frankrike är 51 procent, och i Spanien 61 procent. Samtidigt tror 55 procent i Sverige att informationen de lämnar om sig själva på sociala medier kan komma att användas för politisk påverkan. Motsvarande siffra i Spanien och Frankrike är 67 procent.
Läs också: Schibsted Future Report 2015
Några av de största trenderna i år rör också hållbarhet, autenticitet och fakta.
Här är exempel ur innehållet i rapporten:
AI är som elektricitet
På samma sätt som elektriciteten förändrade privatlivet och samhället kommer artificiell intelligens att ge oss helt nya förutsättningar. Och på samma sätt som vi i dag tar elen för självklar kommer livet utan AI att verka trist och jobbigt. Azeem Azhar listar fyra områden han tror kommer att påverkas först.
Vill du ha en egen robot?
Robotar blir allt mer lika människor med förmågan att interagera och agera som oss. Med det kommer nya frågor – hur ska vi bete oss gentemot dem? Kanske innebär teknikutvecklingen att vi måste måste omdefiniera vad det innebär att vara människa, skriver Isabelle Ringnes.
På två hjul in i framtiden
Glöm självkörande bilar och rymdresor. Kanske är det en tvåhundraårig uppfinning som är framtidens transportmedel. Intresset för cyklar har exploderat och städer börjar anpassa sig på allvar. Och inte minst har nya smarta delningstjänster banat väg för en trampande kultur, skriver Joacim Lund.
Här finns rapporten: Futurereport.schibsted.com
Här är en kort promo för rapporten: