Schibsted omorganiserar annonssälj

Som nästa steg i arbetet med att stärka Schibsteds position kring premium-annons presenteras idag en ny svensk ledningsgrupp för Schibsted Marketing Services.

”Branschspecifika erbjudande och nya satsningsområden är vägen framåt”, säger Joakim Flodin, CEO & Director of Schibsted Marketing Services.

Den nya svenska ledningsgruppen för Schibsted Marketing Services, tidigare Schibsted Sales and Inventory, är resultatet av ett strategiarbete i samarbete med Schibsteds affärsben News Media, Next och Marketplaces. Det nya namnet Schibsted Marketing Services indikerar i sig vilken riktning Schibsteds annonsorganisation nu tar framåt. Det kommer satsas resurser på att bredda erbjudandet mot den svenska marknaden och samarbeten mot byråer och partners ska stärkas.

I grunden tror vi på att utgå ännu mer från kunderna och de branscher som de verkar inom, vi tror mycket på att utveckla vårt kreativa och kundanpassade erbjudande och hela tiden fylla på med produkter och tjänster kopplade till de olika stadierna i en kundresa, säger Joakim Flodin, CEO & Director of Schibsted Marketing Services.

Den nytillsatta ledningsgruppen består av:

Josefine Kvarnström, Head of Tailor Made Solution & Director of Schibsted Brand Studio, som sedan tidigare varit en del av svenska ledningsgruppen och bland annat varit med och byggt upp Schibsted Brand Studio till den prisvinnande kreativa hub den är, får nu ytterligare ansvar att ta den skräddarsydda affären till nya höjder.

Fredrik Lehman, Head of Agencies & Partners, som genom sin tidigare roll som Head of Agency har en gedigen förståelse för byråernas behov och utmaningar, kommer att ansvara för Schibsteds affärer och relationer med både byråerna och övriga partners.

Estelle Douglas, Head of Trade & Marketing, som i sin senaste roll ansvarade för Schibsted Marketing Services Industry Managers, kommer säkerhetsställa att Schibsted har branschspecifika annonslösningar anpassade för hela köpresan.

Michael Hili, Director of Sales, tidigare Head of Direct Sales, kommer i sin nya roll bland annat leda arbetet med att organisera kundbearbetning efter bransch, något som tidigare var uppdelat efter direktkund och mediebyrå.

Förutom ovan nämnda roller kommer ledningsgruppen även att bestå av en Head of Business Development & Operations, vilken ännu inte är tillsatt. Affärsutvecklingsrollen ska fylla en viktig funktion i att förbättra arbetsprocesser, effektivisera marknadsbearbetning och stötta den nya strategin kring ett breddat erbjudande.

Den svenska ledningsgruppen består också av Nina Hermansen, HR, och Jonas Helleryd, Finance.