Schibsted ökar under svag annonsmarknad

För koncernen som helhet ökade intäkterna under det tredje kvartalet med 6 procent, till 4 600 Mnok (4 358 Mnok). Men för tidningarna är det mörka moln över annonsaffären.

Digitala pren ökar något

Schibsteds digitala prenumerationsintäkter uppgick under kvartalet till 225 Mnok (174 Mnok), vilket motsvarar en ökning på 30 procent jämfört med samma period i fjol.

Aftonbladets digitala prenumerationsintäkter uppgick till 35 Mnok (29 Mnok), en ökning med 20 procent. Aftonbladets totala omsättning landade på 375 Msek (425 Msek), medan resultatet uppgick till 22 Msek (24 Msek).

Schibsteds morgontidningar, där SvD redovisas, hade en sammanlagd omsättning för kvartalet på 830 Mnok (825 Mnok). Resultatet uppgick till 87 Mnok*, en ökning på 16 procent. SvD redovisar ett stigande resultat jämfört med samma period i fjol.

Vi satsar ständigt på att förbättra användarupplevelsen i våra digitala tidningar. Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet ser stigande digitala prenumerationsintäkter tack vare en ökad betalningsvilja hos läsarna. Tidningarna har god kostnadskontroll, med lägre kostnader i Q3 jämfört med föregående år, vilket är en förutsättning för vår långsiktiga styrkeposition, säger Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

Mörka moln över tidningarnas annonsaffär

Intäkterna från displayannonser föll under kvartalet, till följd av en generellt svag annonsmarknad, samt kraftigt sjunkande annonsintäkter från spelbolagen. De digitala annonsintäkterna för Aftonbladet sjönk med 25 procent under kvartalet.

Stigande omsättning för Blocket

Sweden Marketplaces, som vid sidan av Blocket även består av Qasa och BytBil, ökade omsättningen med 7%. Tillväxten drivs huvudsakligen av stigande intäkter från bilannonser.

Samtidigt fortsätter Blocket att investera för långsiktig tillväxt vilket påverkar marginalen negativt.

Under kvartalet förvärvades Jobbsafari.se, som kompletterar Blocket Jobbs och Stepstones erbjudande.

Internationell expansion i fokus för Schibsted Next

De verksamheter som återfinns inom Schibsted Next (bland annat Distribution, Finansiella tjänster och Låneförmedlaren Lendo noterar en stark tillväxt i Sverige för tredje kvartalet och tar nu nästa steg mot en fullskalig internationell expansion.

Vi vet att det går att öka transparensen på lånemarknaden och fortsätter därför att satsa på Lendo. Redan idag finns bolaget på sex marknader och den internationella satsningen leder nu till att vi skapar en global hub i Oslo och ansöker om att få PSD2-licens, säger Grünthal.

Inom venture-verksamheten har Schibsted hittills i år gjort 14 investeringar, och fortsätter därmed att stärka positionerna inom flera områden. Inte minst gäller det health-tech, där den senaste investeringen är svenska MindApps.