Schibsted lanserar Marketing Services för att nå framgång på tuff annonsmarknad

“En alltmer utmanande annonsmarknad – karakteriserad av konkurrens och komplexiteter som GDPR, globala plattformar och maskininlärning – kräver åtgärder för att vara rustad för framtiden,” skriver Schibsted som förklaring till lanseringen av Marketing Services.

Alla medarbetare i annonsorganisationen i Sverige (Schibsted Sales & Inventory, SSI) såväl som i Norge samlas nu under ett gemensamt paraply med namnet ”Schibsted Marketing Services”.

En gemensam organisation ska bidra till att vi når våra ambitiösa mål, på en utmanande och starkt konkurrensutsatt marknad. Genom att samarbeta där det lönar sig, på tvärs i Norge och Sverige, kan vi i större grad än idag utnyttja vår gemensamma kompetens och utbyta kunskaper, säger Per Håkon Fasting, Head of Advertising and Sales i Schibsted News Media.

Ett led i den nya strategin är att organisationen får en ny centraliserad ledningsgrupp på tvärs i Norge och Sverige, samt ett lokalt ledarteam i Norge respektive Sverige.

Den lokala kunskapen vi har om våra respektive marknader och kundens behov är en enorm styrka – inte minst gentemot de globala jättarna. Här ska vi nu bli ännu bättre, säger Per Håkon Fasting.

Här är ledningsgruppen för Schibsteds nya annonsorganisation:

Per Håkon Fasting, Head of Advertising and Sales, Sweden & Norway
Joakim Flodin, Schibsted Marketing Services, Sweden
Michael Hili, Sales, Sweden
Christian Haneborg, Schibsted Marketing Services, Norway
Andrè Walle, Sales, Norway
Tora Rønbeck, Product & Platform
Annie Lidesjö Ståhl, Global Insight
Håvard Bungum, SMB Norway & Service Finder
Ruben Søgaard, Marketplaces (FINN & Blocket)
Jørn Kristiansen, Strategy & Business Development
Ann-Mari Ågotnes, Finance controlling
Nina Hermansen, HR