Schibsted Group går bra men Aftonbladet fortsätter att tappa

Schibsted Groups rapport för andra kvartalet pekar på en bra utveckling för koncernen men det går mindre bra för Aftonbladet.

För koncernen som helhet ökade intäkterna med fyra procent till 4 798 Mnok, och resultatet (Ebitda) ökade med 18 procent till 1060 Mnok (895 Mnok).

Stigande användarintäkter och fallande annonsintäkter för tidningarna

De digitala prenumerationsintäkterna för Schibsteds nyhetsmedier i Sverige och Norge ökade under kvartalet med hela 22 procent, vilket både Aftonbladet och Svenska Dagbladet har varit starkt bidragande till.

Schibsteds morgontidningar, där SvD redovisas, hade en omsättning på 892 Mnok (886 Mnok). Resultatet uppgick till 99 Mnok (61 Mnok), en ökning med 62* procent.

Svenska Dagbladet utvecklas positivt under kvartalet, vilket är drivet huvudsakligen av stigande användarintäkter, samt det faktum att SvD är mindre beroende av spelannonsering, säger Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

Annonsmarknaden i Sverige har varit utmanande under kvartalet.

Regleringen av spelbranschen i Sverige tidigare i år har förändrat spelreglerna. Detta har haft en betydande negativ inverkan på Aftonbladets annonsintäkter under andra kvartalet, säger Grünthal.

Aftonbladets omsättning uppgick till 401 Msek under andra kvartalet (469 Msek), medan resultatet slutade på 30 Msek (57 Msek).  Det fortsatta tappet för Aftonbladet oroar dock inte Lena K Samuelsson som hävdar att tidningen är väl rustad inför framtiden.

Blocket fortsätter att växa

Blocket utgör tillsammans med BytBil och Qasa ‘Sweden Marketplaces’, som under andra kvartalet 2019 ökade omsättningen från 264 Msek till 267 Msek. Resultatet uppgick till 126 Msek, en minskning från 139 Msek motsvarande kvartal föregående år. Strukturella ändringar inom koncernen påverkar Blockets marginal negativt under kvartalet.

Ökad aktivitet inom Schibsted Next

Schibsted Next, där bland annat venture-verksamheten ingår, håller en fortsatt hög investeringstakt. Under andra kvartalet har investeringar gjorts i tre nya bolag: PodMe – en premiumtjänst för poddar där användaren kan prenumerera på sina favoritpoddar, Insurello – ett bolag som hjälper fler försäkringstagare att få den hjälp de har rätt till, och Hjemmelegene – ett norskt bolag som möjliggör läkarbesök för människor i hemmet.

Efter kvartalets utgång har en investering även gjorts i Capcito – ett Fintech-bolag som beviljar företagslån, factoring och fakturaköp, utan bindningstider eller dolda avgifter.

Lendos internationella expansion fortsätter. De senaste månaderna har Lendo lanserats i Danmark, Österrike och Polen. Lendo Sverige har en intäktsökning på 10 procent, medan verksamheterna i Norge och Finland har haft en svagare utveckling.

Bonnier-ägda medier lockar med clickbaits

Dagens Media och Resumé som ägs av Bonnier passar på att skriva clickbaits med rubriker som “Aftonbladets resultat störtdyker” och “Aftonbladet om ekonomiska motvinden”. Så som det ju blir när Bonnier är även störst inom branschmedia.