Statistiska Centralbyrån väljer Consid för sin IT

Statistiska Centralbyrån väljer att fortsätta sitt samarbete med Consid.

SCB främsta uppgift är att förse regeringen, myndigheter och det privata näringslivet med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Under våren 2017 blev det klart att SCB flyttar hela IT-avdelningen till Örebro, där stora delar av verksamheten redan ligger.

Consid ska bistå myndigheten med IT-konsulttjänster under avtalsperioden om ett år, med möjlighet till tre års förlängning. Consid har sedan tidigare ett samarbete med myndigheten.