SCB startar podden “På tal om siffror”

Nu kommer SCB:s podcast På tal om siffror där SCB på ett enkelt sätt kommer att förklara och popularisera statistik ur den stora databasen av information som finns på myndigheten.

“Genom podden kommer det att finnas möjlighet att skapa samtal i vardagen om ämnen bortom dem som idag är de mest populära. Det första avsnittet handlar om namn och namnstatistik. Vanliga och ovanliga namn och hur många som heter Glenn i Göteborg är frågor som kommer att bli besvarade,” skriver SCB

– Vi tror att fler kan upptäcka vad vi gör, vilken roll statistik och SCB som myndighet har i samhället och det ger oss också möjligheten att stärka vårt arbete och hur vi uppfattas i omvärlden, säger Joakim Stymne, gd SCB.