Satsa på kort reklam om du vill nå ut till dagens unga

Magasinet Resumé rapporterar om en ny undersökning som visar att Millienials – alltså generationen kring millenieskiftet och som växt upp med den digitala världen – föredrar kort reklam.

Undersökningen gjordes av YuMe och IPG Media Lab, och visar att alltfler av konsumenterna (och alltså i synnerhet de unga) är mer mottagliga för korta reklamsnuttar. Då ökar alltså chansen för att tittaren faktiskt kommer ihåg varumärket och produkten.

Läs mer: Trailing millenials bryter trenden – väljer PC före smartphone

Men för kort är inte heller bra. Paul Netto vid YuME säger att det också “krävs 15 sekunder eller mer för att verkligen få genomslag och påverka en mottagare”. På samma sätt gäller det, menar han, att anpassa reklamfilmen beroende på målgruppen, och målsättningen.

Exempelvis så fungerar längre reklam faktiskt bättre när man ska informera om ett nytt varumärke, medan de korta får gott genomslag som en form av påminnelse.

Undersökningen gjordes på en amerikansk publik på 10 000 personer över ett brett spektrum av åldrar. Dessa konsumenter fick titta på ett antal filmer från fem olika varumärken exempelvis Hotwire och Jeep i olika längder (mellan fem, tio, femton, 30 och 45 sekunder).