SAS Institute ska nå medelstora och mindre företag

Avancerad dataanalys var tidigare något som främst angick storföretag. Men de senaste åren har behovet av lätthanterliga och flexibla analysverktyg ökat rejält även bland medelstora och mindre företag.

Allt fler företagsledare har insett betydelsen av att analysera de enorma informations- och datamängder, så kallad big data, som digitaliseringen gett dem tillgång till.

Samarbetet med Arrow är ett sätt för SAS Institute att möta marknadens efterfrågan. Amerikanska Arrow är en av världens främsta leverantörer av IT-lösningar. Genom sitt globala nätverk når de över 100 000 tillverkare, underleverantörer och företag i 58 länder.

Partnerskapet innebär att alla relevanta återförsäljare kan erbjuda SAS Institutes produkter i sitt sortiment på en attraktiv prisnivå. Det ger kunderna fler valmöjligheter och större flexibilitet.

– Genom SAS Institutes nya Reseller program är avancerad business intelligence på väg in i små- och medelstora affärsverksamheter i Norden, säger, säger Mikael Tarne, VD på danska IT-kompagniet som är en ny återförsäljare av SAS Institutes produkter.

Visualisering av dataIdag har tekniska landvinningar gjort det möjligt att både hantera stora datamängder och visualisera informationen i snygga och intuitiva gränssnitt. Med SAS Institutes analysverktyg kan kunderna på så sätt fatta snabbare och enklare beslut med avancerad analys. Denna visualisering av data håller snabbt på att förändra sättet företag och organisationer tar fram, analyserar och agerar på information.

– Visualiseringen ger företag möjlighet att snabbt hitta samband och mönster som ger nya insikter och möjligheter för dem att agera proaktivt. Informationen har de med sig var de än befinner sig vilket hjälper dem att rationella och välgrundade beslut. Dessutom ligger lösningen på en ekonomiskt attraktiv nivå och det räcker med en mindre summa för att komma igång, säger Mette With Petersen, SAS Institute, Director Nordic Channel Sales.