Sara Krantz blir Head of Paid Media på Nordic Morning

Nordic Morning stärker upp sin grupp och rekryterar Sara Krantz från Curamundo. Sara Krantz tar rollen som Head of Paid Media.

Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Sara till Nordic Morning. Hennes breda erfarenhet och kunskap inom back-end-utveckling och datadriven marknadsföring samt hennes förmåga att utveckla kundernas potential gör henne helt unik. Sara kommer att bidra med ett värdefullt perspektiv, för både oss och våra kunder, när det kommer till att utveckla vårt koncept Digital Growth Engine, säger Märit Sareyko, Managing Director, Nordic Morning Sverige.

Sara Krantz, Head of Paid Media, Nordic Morning Sverige, säger:

Det händer något spännande när du sätter ihop krossfunktionella team bestående av utvecklare, affärsstrateger, UX-designers, kreatörer och data-analytiker. En utmaning för kunderna är att få ett helhetsperspektiv på hur tillväxt skapas och hur de ska använda insikterna som finns, till exempel kring de olika mediekanalernas effektivitet. Jag tror att Nordic Mornings Digital Growth Engine är framtiden när det kommer till att driva försäljning, marknadsföring och lyckas i sitt digitala arbete.