SAP skapar etikpanel för artificiell intelligens

SAP har presenterat riktlinjer för artificiell intelligens (AI) och inrättat en extern rådgivande panel för AI-etik som består av experter inom vetenskap, politik och industri.

Syftet med de nya riktlinjerna, den externa expertpanelen och den interna styrgruppen är att säkerställa att AI används på rätt sätt och lösningarna som utvecklas med SAP Leonardo Machine Learning bidrar till att upprätthålla hög integritet och högt förtroende.

– SAP anser att den etiska användningen av data är ett kärnvärde. Därför vill vi skapa programvara som gör det möjligt att bygga intelligenta företag och förbättra människors liv. Med sådana riktlinjer på plats kan AI bli en teknik som lyfter mänskliga förmågor, säger Luka Mucic, finansdirektör och medlem i SAP:s globala ledningsgrupp.

Riktlinjerna bidrar också till den europeiska debatten om AI. Europeiska kommissionen har utsett Markus Noga som är chef för maskininlärning på SAP att delta i expertgruppen för AI. Gruppen skapades för att fram till början av 2019 utforma en europeisk AI-strategi och föreslå etiska riktlinjer för rättvisa, säkerhet, insyn, arbetsmarknadens framtid och demokrati.