Sambor ser mer på Netflix än singlar

I åldersspannet 20-30 år händer det mycket i en människas liv och mediekonsumtion. För många innebär det en flytt från föräldrahemmet till andra boendekonstellationer. I rapporten MMS Trend & Tema kan man se att tittandet på rörlig bild skiljer sig åt beroende på livsfas: om man bor med sina föräldrar, om man bor själv eller tillsammans med någon annan.

– Det är troligen under de här åren det avgörs hur mycket av tonårens medievanor som följer med upp i vuxen ålder, säger MMS onlinechef Mats Lindkvist.

Mambo: De som lägger mest tid dagligen på onlinevideo är de som bor med sina föräldrar. De tittar mest på gratisutbud och är storkonsumenter av YouTubeutbud. De har i allmänhet god tillgång till både TV-kanaler, teknisk utrustning och betaltjänster för rörlig bild på nätet.

Enbo: De som bor själva tittar inte lika mycket på onlinevideo som Mambo. Även de ser mest på gratistjänster, och är den grupp som i högst utsträckning använder pirattjänster. De har i allmänhet inte lika god tillgång till teknisk apparatur, TV-kanaler eller betaltjänster som i de båda andra livsfaserna och de ser mindre på TV.

Sambo: De som bor ihop med någon annan än sina föräldrar, lägger ungefär lika mycket tid på onlinevideo som de som bor själva, men till skillnad från i de båda övriga livsfaserna är det Netflix, som är den mest använda tjänsten. Sambor ser också mer på TV än Mambo och Enbo. De har inte lika god tillgång till skärmar och TV-kanaler som Mambo, men mer än Enbo. Sambo har också något fler SVOD-tjänster än Mambo och det är vanligare att Sambo abonnerar på flera SVOD-tjänster samtidigt.