Samarbete mellan Equinix och Amazon Web Services

Ett rykande färskt samarbete mellan Equinix och Amazon Web Services ska göra det enklare och snabbare att ansluta till Amazons molntjänster.

Amazon Web Services (AWS) är världens överlägset största leverantör av publika molntjänster. Equinix är erbjuder snabb direktöverföring av data mellan nätverk och företag, samt inom företag, och har egna datacenter i 52 länder.

Nu slår Equinix och AWS sina påsar ihop, med målet att förenkla för de kunder som har anammat den rådande starka trenden att bygga IT-miljöer som innehåller både publika och privata moln, samt även egna datacenter. IT-miljöer som innehåller både publika och privata moln kallas ofta hybridmoln.

Samarbetet gör det möjligt för kunder till Equinix att utnyttja AWS Direct Connect via Platform Equinix. Tjänsten som erbjuds heter AWS Direct Connect Service Delivery Program. Vad gäller kapacitet finns det val mellan 1G, 2G, 5G och 10G för anslutningar till AWS.

Lösningen ger kortare fördröjningar och högre kapacitet. Det handlar dels om snabbare anslutningar till AWS molntjänster, dels om enklare IT-miljöer som innefattar olika typer av IT-arkitekturer.