Salesforce uppgraderar sin AI-plattform Einstein

Nu släpper Salesforce nya funktioner till sin Einstein-plattform som gör det möjligt för utvecklare och administratörer att lättare bygga in artificiell intelligens i sina lösningar och enklare använda teknik för maskininlärning.

Maskininlärning är ett forskningsområden inom AI som handlar om maskiners förmåga att självständigt hantera och förstå stora mängder data. De tjänster inom maskininlärning som Salesforce erbjuder används idag av miljontals människor inom försäljning, marknadsföring och serviceyrken.

De nya tjänsterna som Salesforce släpper idag kommer bland annat kunna underlätta översättning av stora mängder text samt visualisera och analysera data. Något som kan minska behovet för anställda att utföra enformiga administrativa uppgifter.

För fler nyheter se pressmeddelandet här.