Salesforce uppdaterar och utvecklar sina system

Trots att det varit sommar har Salesforce jobbat på ordentligt. De har passat på att uppdatera hela sitt Service Cloud, och har samtidigt lanserat Einstein Vision för Social Studio. Det hela innebär enklare och bättre funktionalitet såväl för dig som redan har, som för dig som överväger att skaffa Salesforce.
Förenkling av Service Cloud
Den nya versionen av Service Cloud innebär en hel del förenklingar, i synnerhet för nya användare. Tanken är att ett företag ska kunna sätta upp en kundserviceplattform på mindre än 24 timmar. För att lyckas med det har Salesforce tagit fram ett system som baseras på klick istället för kod. Med några enkla knapptryck kan du nu koppla ihop Service Cloud med såväl din befintliga kunddatabas och e-post som med dina Facebook- och Twitterflöden.
Massor av tilläggsfunktioner
Utöver de grundläggande funktionerna finns dessutom över 75 olika tilläggsfunktioner som enkelt går att lägga till direkt från AppExchange. Bland de tillgängliga apparna finns telefoni och callcenterhantering samt att kunna spåra och sortera aktiviteter på uppkopplade enheter, både internt och hos kunder. Det gör att Service Cloud är skalbart och går att anpassa och utveckla i takt med att ditt företag växer.
Mobilapp för snabbare kundrespons
Salesforce har även skapat sin egen Service Cloud App för mobilen som gör att kundansvariga kan få notifikationer om kundärenden, skaffa en överblick över ärendet samt kunna följa upp det direkt i mobilen. Det gör att kunden kan få hjälp även om den kundansvarige inte är på kontoret.
Bildigenkänning för marknadsförare
Utöver att göra förbättringar till själva molnlösningen, har Salesforce även identifierat behovet av att kunna tolka och förstå bilder som laddas upp på framför allt sociala medier. Enligt en undersökning från Deloitte sparades eller delades över 2,5 biljoner bilder på internet under 2016. Att kunna identifiera sitt varumärke eller produkt i en bild kan vara avgörande för att kunna bemöta kritik, identifiera köpsignaler eller knyta till sig nya influencers.
I syfte att göra det möjligt att sålla igenom alla dessa bilder har Salesforce utrustat sin AI Einstein med avancerad bildigenkänning. Funktionen kallas Einstein Vision och kopplas direkt till Salesforces Marketing Cloud. I nuläget finns funktionen endast anpassad för Twitter, i syfte att testa och utvärdera funktionen innan den släpps lös på fler sociala nätverk.
Einstein Vision använder sig av fyra olika bildbibliotek för att identifiera och kategorisera objekt i olika bilder. Dessa fyra bibliotek omfattar 2 miljoner varumärkeslogotyper, 60 sammanhang, 200 maträtter och 1 000 objekt. I takt med att funktionen utvecklas och anpassas för fler plattformar kommer marknadsförare snabbt och enkelt kunna interagera med användare på olika sociala medier, samt följa upp varumärkets image i realtid.
Hur står sig Salesforce på marknaden?
Konkurrenter som SAP, Oracle och Microsoft har enligt en nyligen genomförd mätning ca 8 % vardera av marknaden för CRM-system. Detta att jämföra med Salesforce som i samma mätning har ca 25 % av marknadsandelarna. Samtidigt som de är störst är de även klassade som ett av de dyraste CRM-systemen on-demand, sannolikt eftersom de verkar kunna leverera värde för pengarna. Men konkurrenterna jobbar hårt på att utveckla sina plattformar för att kunna möta de ökade kraven från kunderna, och även kunna knipa åt sig marknadsandelar från Salesforce. Vad som kommer hända framöver är svårt att sia om, men en sak är säker, Salesforce verkar i nuläget vara mycket svåra att stoppa.