“66 procent av budgeten under 2018 läggs på Google, Youtube, Facebook och Instagram”

Rapporten Digital Advertising 2020 från Salesforce kopplar ett större grepp kring den digitala marknadsföringen idag och blickar framåt mot hur det kommer att se ut 2020. Konvergens, data och mätningar driver annonsförändringarna.

Globalt spenderades 209 miljarder dollar på digital annonsering under 2017. Oavsett om det handlar om mobilt, webben eller socialt exponeras konsumenterna för fler marknadsföringsbudskap nu än någonsin tidigare. För att kunna höras i bruset måste marknadsförare leverera material som väcker engagemang hos alla individer.

Studien bygger på enkätsvar från 900 personer med chefsposition inom marknadsföring och utfördes i november 2017.

Det råder allt större konvergens i annonsbudgeten. Majoriteten av företagen (59%) har numera en gemensam budget för all marknadsföring och använder sig av samma marknadsteam för att utnyttja den.
Varumärken vänder sig till betrodda datakällor för att kunna personanpassa konsumentreklamen. Fler än 90 procent har, eller planerar att, implementera datahanteringsplattformar (DMP) för att kunna hantera det massiva dataflödet samtidigt som man utforskar nya sätt att säkert dela data med partners.

Facebook och Google dominerar inom digital reklam samtidigt som videoannonser stiger i popularitet. Under 2018 kommer 66 procent av budgeten att läggas på Googles sökmotorannonsering, Youtube, Facebook och Instagram. Videoinnehåll fortsätter att öka, där 65 procent av företagen ökade sina satsningar inom området under förra året. Såväl Googles som Facebooks tillväxt på området drivs till största del av annonser i mobilt- och videoformat.

Mätbarheten för annonser blir allt mer sofistikerad. Även om många varumärken fortfarande använder traditionella KPI:er som visningar har de börjat röra sig mer mot mer avancerade mätningar för att avgöra de längre värdena som får hos en konsument via annonsering.

Under de kommande åren kommer nya tekniker som Artificiell Intelligens (AI) att ytterligare stärka marknadsförare med nya och effektivare sätt att engagera konsumenterna. Exempelvis svarar tre fjärdedelar av marknadsförarna att de antingen redan är igång, eller planerar, att annonsera via röstaktiverade AI-assistenter som Google Home, Alexa eller Apples Siri inom det närmaste året.