Salesforce och Google Analytics 360 kan nu prata med varandra

Nu finns en första integration av Salesforce Sales Cloud och Marketing Cloud till Google Analytics 360.

Numera kan Salesforce Sales Cloud och Salesforce Marketing Cloud dataunderlag sömlöst kopplas till Analytics 360 för att exempelvis redovisa försäljningssiffror, olika typer av marknadsföringsunderlag och reklamköpsunderlag, skriver MKSE.

Integrationen ger stöd för:

Sales pipeline data från Sales Cloud (leads, opportunities)
Se ett leads värde med inkluderade uppgifter om spenderade pengar