Salesforce och Academy utbildar konsulter som sen får anställning

På grund av bristen på digital kompetens rekryterar och låter Salesforce intensivutbilda konsulter för Salesforce molnplattform.

Utbildningen genomförs av Academy, ett dotterbolag till Academic Work. Förutom plattformen får studenterna lära sig programmering och databaser. Därefter anställs de och får jobba ute hos Salesforce kunder och partners. Programmet startar 7 januari, rekryteringen är i full gång.

– Bristen på IT-kompetens på arbetsmarknaden är stor och då blir satsningar som snabbt fyller behovsluckorna extra viktiga. Det är en sån utbildning vi gör nu med Academy, och även via vår egenutvecklade Trailhead-plattform, säger Lotta Laurin, nordisk marknadschef på Salesforce.

Den kostnadsfria utbildningen bygger – likt Academys andra utbildningar – på metodiken Accelerated Learning, praktiskt lärande i högt tempo. Utbildningen kräver inga förkunskaper men ställer höga krav på deltagarnas motivation och förmåga, något som testas under rekryteringsprocessen.

Deltagarna som utbildas på Salesforce-plattformen får också lära sig grunderna i programmering (Apex) och databaser. Efter utbildningen kommer de att jobba vid något av Salesforce partnerbolag eller kunder, där de tillsammans med IT-arkitekter och utvecklare får till uppgift att anpassa plattformen efter kundens behov, samt utbilda användare i hur man använder plattformen på bästa sätt. Bland dessa företag finns Deloitte, Recoordinate, Stretch, Bisnode, Avaus och Appirio.