Salesforce lanserar nästa generation av Service Cloud Einstein som fixar kundtjänsten

Salesforce lanserar Service Cloud Einstein som kombinerar deras CRM-lösning med guidade processer och kraftfull artificiell intelligens för att hjälpa företag att skapa bättre kundupplevelser med exempelvis kundtjänst.

Företag kan använda Einstein Bots for Service för att automatisera rutinmässiga kundfrågor och sömlöst lämna över ärenden till olika enheter inom organisationen. Einstein Next Best Action hjälper kundservicepersonal att föreslå smarta rekommendationer och erbjudande till kunder och Lightning Flow for Service hjälper företag att både utforma och automatisera sin kundservice.

Kundernas ökade förväntningar
Idag anser 80 procent av konsumenterna att upplevelsen som företag erbjuder är lika viktiga som deras produkter och tjänster. Trots detta har företag inom kundservice svårt att nå upp till dessa krav. Kundernas förväntningar ökar, konsumentdata samlas in till silon och implementerade processer kan inte alltid hantera kraven från dagens konsumenter. Företag som vill utmärka sig inom kundservice måste hitta nya och skalbara sätt att snabbt hantera frågor, navigera komplexa processer samt använda intelligens för att leverera kundupplevelser som utmärker sig.

Nästa generation Service Cloud Einstein: Kundservice med AI och guidade processer 

● Einstein Bots for Service förbättrar markant kundservicens produktivitet genom att direkt ge svar till kunder, automatisera rutinärenden, samla in information från kunder och sömlöst lämna över kunder till rätt enheter, vid rätt tidpunkt. Eftersom hela processen bygger på maskininlärning och datalingvistik förbättras Einstein Bots vid varje interaktion.

● Lightning Flow for Service skapar guidade serviceprocesser som tar kunden genom automatiserade steg och guidar kundservicens arbetsflöden, allt från att lösa problem till att svara på önskemål. Lightning Flow eliminerar frågetecken, effektiviserar och ger kundservice en helhetsbild av kunden.

● Einstein Next Best Action använder prediktiva modeller som förser kundservice med förslag om intelligenta, kontextuella rekommendationer och erbjudanden. Einstein Next Best Actions levererar för maximal impakt genom att visa kundinsikter direkt i Service Cloud-konsolen för snabbare svar, ökad lojalitet och möjligheter till merförsäljning.

Om exempelvis en kund förlorar sitt kreditkort under en resa och går till företagets webbsida för att söka hjälp kan en Einstein Bot starta en chatt med kunden, samla in nödvändig information och sömlöst skicka vidare ärendet till kundservicepersonal för att påskynda processen och lösa kundens problem. Lightning Flow tar både kundservicepersonalen och kunden steg-för-steg genom processen. Einstein Next Best Action rekommenderar kundtjänstpersonalen att erbjuda kunden gratis reseförsäkring. Kunden blir nöjd och lämnar interaktion med kundservice samtidigt som kundtjänstpersonalen går vidare till nästa ärende.