Så tycker användarna egentligen om reklamblockerare

Företaget Statista genomförde nyligen en stor undersökning i USA för att ta reda på vad internetanvändarnas inställning till reklam och reklamblockerare är. Resultaten är delvis väntade, och delvis förvånande.
Statista fick omkring 1000 svar på sin undersökning om hur användare uppfattar reklam och reklamblockerare. Det visar sig att fler än hälften (53%) av de tillfrågade har en reklamblockerare installerad, bland de som är mellan 16-29 år var siffran hela 61,4% och det är tydligt att de yngre generationerna har mycket lågt tålamod med reklam.
Då reklamblockerare i mobiler och på plattor kräver en speciell webbläsare är det vanligast att ha en reklamblockerare installerad på sin dator. Detta kommer sannolikt att ändras i och med att Chrome inför reklamblockering i sin app från och med nästa år. Däremot visar studien att de som redan har en reklamblockerare installerad oftare lägger märke till reklam, och dessutom stör sig betydligt mer på reklam i digitala kanaler. Det kanske inte är så förvånande att dessa då installerat en reklamblockerare, men frågan är vad som är hönan och vad som är ägget. Om du inte är van vid att se reklam så lägger du sannolikt märke till den när du väl ser den. Det lyfter även en intressant fråga kring mental reklamblockering, det vill säga att användare är ”blinda” för reklam. Sannolikt blir människor dagligen bombarderade med så många reklambudskap att det i rent överlevnadssyfte blir ett krav att blockera reklam, antingen externt eller internt.
Vad som är positivt är dock att unga är mer benägna att avaktivera sin reklamblockerare på vissa sajter. Framför allt nyhetssajter uppmanar nu sina besökare att stänga av sin reklamblockerare för att tidningen ska kunna fortsätta finansieras. Av de som tillfrågats menar 44% av de yngre att de avaktiverar sin reklamblockerare på sådana sajter, jämfört med endast 17% av de som är över 60 år gamla.
Det är heller inte förvånande att den mest använda reklamblockeraren är Adblock Plus, och fler personer uppger att de inte känner till någon av de reklamblockerare som Statista listade, än som kände till någon annan än Adblock Plus. Förvånande är dock att många av de tillfrågade är villiga att betala för sin reklamblockerare. 62% av de som redan har en reklamblockerare kan tänka sig att betala för den tjänsten, medan motsvarande siffra för de utan reklamblockerare var 36,5 %.
Slutsatsen blir att det blir allt vanligare att använda en reklamblockerare, men att det går att få användarna att avaktivera den om innehållet på sidan är tillräckligt intressant. För annonsörer och publicister är detta trots allt goda nyheter, eftersom det innebär att om du kan förklara varför du har reklam, och dessutom ser till att reklamen är intressant och inte störande, så har du stora möjligheter att nå ut till konsumenterna även om de ogillar reklam. Däremot är det ett stort jobb som de har framför sig, eftersom i snitt 54% av användarna redan tycker att reklam i digitala kanaler är störande, och omkring 60% upplever att det bara blir mer och mer reklam överallt. Det behöver med andra ord bli både mindre och bättre reklam för att kunna vända trenden.