Så tror vi att jobben kommer påverkas av artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) och robotar förutspås vara en stor del av framtidens arbetskraft. Nya jobb skapas ständigt och i framtiden förväntas många ha jobbtitlar som vi inte känner till idag. Men inställningen till artificiell intelligens varierar stort i olika delar av Europa, visar en ny rapport från Rocket Fuel.

I Sverige tror en tredjedel (31 procent) att artificiell intelligens kommer att ha en påverkan på jobben inom en period av fem år. Bland britterna är siffran ännu högre, 45 procent anser att AI kommer att påverka jobbmarknaden, visar rapporten från Rocket Fuel.

Spanjorerna är mest positiva till artificiell intelligens, 65 procent anser att det är mycket positivt eller främst positivt, följt av britterna (48 procent) och fransmännen (46 procent).

Det kan jämföras med svenskarna, där 35 procent är mycket positiva eller främst positiva till AI. Lägst ligger Tyskland, där endast 24 procent tror att utvecklingen för med sig gott.

I Italien tror flest att artificiell intelligens istället för med sig ont (15 procent). Endast en liten del av alla tillfrågade (10 procent) tror att AI innebär ett hot mot mänskligheten, dubbelt så många som i Sverige (5 procent).

– Fler och fler företag kommer använda artificiell intelligens för att få fram affärskritisk information ur mycket stora datamängder. Det vi ser idag är bara en början. Att nästan hälften av de tillfrågade i Sverige ser att artificiell intelligens kommer hjälpa oss i vår vardag och att 20 procent av de som är 21–35 år ser att AI kan vara en del i att lösa våra globala utmaningar bådar gott för att vi kommer att använda tekniken på rätt sätt framöver, säger Magnus Johansson, Nordenchef på Rocket Fuel.

Bland yngre personer i Sverige tror 27 procent (18–22 år) respektive 17 procent (23–35 år) att artificiell intelligens kommer ha en påverkan på deras framtida arbete. I åldern 36–55 år tror endast 0,9 procent att AI kommer påverka deras framtida arbete.

– Vi tror inte att det finns någon anledning att se artificiell intelligens som ett hot till jobb. Om vi till exempel tittar på marknadsföringsbranschen, skapas nya roller, kunskaper och möjligheter. Många av jobben människor har idag fanns inte ens ett eller två decennier sedan, exempelvis SEO-konsulter, programmatics-experter och applikationsutvecklare för webb och mobil, fortsätter Magnus Johansson.

Rapporten omfattar respondenter i Frankrike, Italien, Norge, Sverige, Spanien och Storbritannien.