Så ska IAB se till att nya annonsstandarden följs

Branschorganisationen IAB:s underavdelning, IAB Tech Lab i USA har nu lanserat ett kontrollprogram som ska se undersöka och officiellt godkänna företags användning av industristandarder för digital marknadsföring.

Utöver sådant som att kontrollera att man använder sig av budgivningssystemet OpenRTB, videoannonsmallen VAST och videoannonsbetalsystemet VPAID, så ska man de närmaste månaderna lägga till MRAID för mobilbaserad annonsering.

Företag som blir godkända av inspektionen kommer att få ett “sigill” som ska bekräfta att de är officiellt godkända för bland annat kunder och samarbetspartners. På så sätt ser man till att standarden verkligen följs och får den önskade effekten.

Läs mer: Australiensiska IAB startar en ny arbetsgrupp för att bättre förstå ”Viewability”

För att detta ska bli så tydligt som möjligt så vill IAB Tech Lab att sigillet ska vara synligt inte bara på webben, utan även på annat marknadsföringsmaterial. Man kommer också att vara uppskriven i en databas som ska finnas längre fram i tiden.

IAB hoppas på så sätt att deras standarder ska underlätta för både transparens och annonseffektivitet på nätet – och säkerligen även som ett sätt att få ner användandet av annonsblockerare, som är utbrett även i ÙSA. Det är också amerikanska företag som initiativet från amerikanska IAB gäller.