Så reklamtrötta är svenskarna

Reklamtröttheten bland svenskarna tilltar. En färsk undersökning från Novus på uppdrag av Bisnode, visar att 85 procent upplever irrelevant reklam som irriterande.

Undersökningen visar samtidigt att knappt hälften av svenskarna gärna tar del av reklam med relevanta erbjudanden.

Män är något mer negativt inställda till irrelevant reklam än kvinnor medan kvinnor och pensionärer i högre utsträckning gärna tar del av erbjudanden som relaterar till mottagarens konsumtionsbehov.

Här är tre tips från Anna Albinsson som är Chief Marketing Officer på Bisnode:

1. Få koll på din data. Säkerställ att du vet tillräckligt mycket om dina kunder och se till att hålla din data uppdaterad.

2. Nöj dig inte med en datakälla i ditt målgruppsarbete, kombinera online- med offlinedata för att träffa rätt.

3. Lägg ännu mer tid på kreativitet och att hitta rätt budskap utifrån din data för att belysa fördelarna med din produkt till din målgrupp.

Så gjordes undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Bisnode. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1009 intervjuer genomförts under perioden 23-29 maj 2019. Deltagarfrekvensen är 60 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.