Så många använder Twitter i Sverige

Idag kl 15:00 publiceras Twittercensus på twittercensus.se. Bakom studien finner vi kommunikationsbyrån Intellecta som för tredje året kartlägger svenskarnas användning av Twitter.

Syftet med studien är att ge en bild av twitters utbredning och användning i Sverige. Hur många twitteranvändare eller konton det finns samt hur användningen förändras över tid.

Enligt en artikel publicerad av IDG (som fick rapporten tidigare än andra medier) finns det 641 746 svenskspråkiga konton på Twitter. Av dessa är endast cirka 12% aktiva varje dag. Av alla användare som fångats upp av kartläggningen har mindre än hälften skickat minst två tweets från sitt konto senaste månaden.

Tillströmningen av nya användare till Twitter har avtagit. Svenska Twitter växer men tillväxttaken är den lägsta på länge, avslöjar kartläggningen. Under november månad tillkom det endast 10.000 nya konton vilket kan jämföras med 25.000 nya konton per månad för två år sedan.

Nu är det endast ungdomarna som står för ökningen.

– Ungdomar har tidigare använt andra sociala medier för att kommunicera, såsom Facebook. Nu lämnar fler den tjänsten och utforskar Twitter i stället, sägerAnnakarin Nyberg till DN –  hon är Internetsforskare och föreläsare till DN.

På Twitter finns 260 194 danskspråkiga konton, 153 681 finskspråkiga konton och 406 250 norskspråkiga konton.

(Artikeln uppdateras under dagen)