Så lyckas ni som företag på YouTube

Idag är inte alla företag på YouTube men många har börjat titta på möjligheterna hur video ska kunna hjälpa dem i sin marknadsföring. Fler och fler inser nyttan med video som också senaste åren har förutspåtts bli det nya stora. Vad bör man tänka på? Vi har svaren!

Tanke 1: Vilka finns på YouTube idag?

Många har tagit klivet och det varierar stort vad företag väljer att publicera. Många klädföretag har till exempel lagt upp filmer där man ser modeller som går på en catwalk för att kunden ska kunna se hur kläderna sitter på, andra företag som byggföretag lägger upp ”DIY” (Do It Yourself) som är guider hur du bygger en lekstuga, målar ditt hus eller sköter din gräsmatta. Man ser även företag som lägger upp små korta klipp för sina tjänster.

Tanke 2: Hur får man prenumeranter?

Det är oftast prenumeranterna som är de mest aktiva tittarna och som spenderar mest tid på att titta på era filmer vilket i sin tur resulterar i att prenumerantens visning är mer värdefull än en vanlig visning. Prenumeranter är ofta mer benägna att ge tummen upp på ett videoklipp än en ”vanlig” besökare. Man ska alltså dra nytta av sina prenumeranter för att hitta nya. 

Till att börja med måste man göra det enkelt för tittarna att bli prenumeranter. Uppmana gärna besökarna att bli prenumeranter – dels kan man göra det i själva videoklippet eller i den tillhörande texten under. Tänk på att ett sammanhängande tema på videoklippen gör att prenumeranterna vet vad som dyker upp, man får inga obehagliga överraskningar utan man ser fram emot nästa filmklipp för att man har koll på vilken inriktning det kommer att ha. Glöm inte kontinuiteten, dvs att publicera filmklipp kontinuerligt. Tycker ni att det är det svårt att ta fram material, dela hellre upp längre klipp i flera olika små.

Tanke 3: Hur skapar man engagemang?

Många tror att engagemang föds ur att man bara är närvarande. Men det handlar om så mycket mer än att bara ladda upp videoklipp och hålla tummarna att det får bra spridning. Fördelen med YouTube är att man som tittare har direkt kontakt med avsändaren. Det finns inga mellansteg och det medför också att feedback och åsikter når fram direkt och löpande vilket gör att ni som företag hela tiden vet om ni är på väg i rätt riktning eller inte. De mest trogna prenumeranterna kommer mer än gärna att ge feedback och dessa kommer också, om de fortsätter vara nöjda, fungera som starka ambassadörer som sprider kanalen vidare.

Tanke 4: Är YouTube något för er?

En mycket viktig fråga. Ett företag som valde att inte längre finns på YouTube var Boeing, företaget som tillverkar flygplan. Deras problem var att filmerna som de marknadsförde för sin egen del började associeras med flygplanskrascher. För det är så YouTube fungerar – de kopplar samman olika filmer som har liknande innehåll för att ge användaren förslag på filmer som de troligtvis också tycker om. Men Boeing är givetvis inte intresserade av kopplingen till just flygplanskrascher då det ger en helt motsatt effekt i deras marknadsföring. Fundera på om liknande kopplingar kan göras till er verksamhet eller om risken är väldigt liten. Detta ska givetvis också vägas in i beslutet om man vill finnas på YouTube eller inte.