Så kommer du igång med AWS på bästa sätt!

Under AWS re:Invent frågade vi ett antal experter hur man går till väga för att komma igång med en molnmigration på bästa sätt.

Allt fler företag funderar på att börja använda sig av någon form av molnlösning. Men när det i dagens läge inte bara handlar om att lagra dina filer i molnet, utan om att köra olika processer, analyser appar och även machine learning kan det vara svårt att veta var man ska börja. Enligt Eron Kelly, General Manager för Product Marketing på AWS så sker en molnmigrering typiskt sett i fyra steg:

Steg 1: Kartläggning

Första steget är en kartläggning av företagets nuvarande läge. Det innefattar bland annat den nuvarande IT-miljön, hur infrastrukturen ser ut, vilka färdigheter personalen har, vilka program du jobbar i och var din data finns distribuerad. Här kommer också frågor kring om det finns data som av olika anledningar inte kan flyttas till molnet i nuläget. För kartläggningen har AWS tagit fram flera olika verktyg, bland annat en online-survey där du genom att besvara 16 frågor får en bra utgångpunkt för en fortsatt diskussion.

Steg 2: Planering och förberedelse

Nästa steg är planering och förberedelser. I det här steget är det dags att se vad du ska göra med dina olika program och appar. Ska du flytta dem till molnet, byta ut dem mot ett annat program, eller helt enkelt sluta använda programmet eller appen då den inte längre fyller en funktion. I det här steget kommer även utbildning av personalen in; vilka färdigheter och kompetenser behöver personalen ha för att kunna arbeta i den nya miljön och verkligen dra nytta av verktygen. I det här läget brukar det även bli tydligt att en molnlösning inte bara är ett projekt för IT-avdelningen, utan är något som kommer att påverka hela verksamheten. Enligt AWS VD Andy Jassy är molnmigrationen ett gyllene tillfälle för företag att se till att omdefiniera sin verksamhet, och bli ett kundfokuserat, snabbrörligt och effektivt företag.

Steg 3: Migration

Nästa steg är att påbörja själva migrationen till molnet. Detta steg startar med att du skapar en så kallad Landing Zone, som är en grundläggande konfiguration av AWS molnmiljö. Landing Zonen låter dig flytta över och även skapa nya appar, samtidigt som du kan skapa konton och aktivera övervaknings- och säkerhetsfunktioner. För att ytterligare underlätta processen har AWS tagit fram systemet Control Tower, där du får hjälp att skapa en miljö som passar ditt företag så att miljön är redo när du börjar flytta filer och appar.

Steg 4: Optimering

Sista fasen handlar om att operationalisera och optimera verksamheten. När du väl börjar sätta igång olika processer kommer du successivt se var du kan göra förbättringar. Det kan exempelvis röra sig om att lätta till ML för beslutsstöd, analys av vissa dataströmmar eller att optimera hur du lagrar olika typer av data för bästa kostnadseffektivitet. Enligt Joel Minnick, Head of product marketing – AI, ML and Deep Learning på AWS, är det vanligt att många företag börjar analysera sina transaktioner för att upptäcka bedrägeriförsök. Detta har lett till att AWS paketerat Fraud detection som en separat tjänst som nu finns att direkt koppla på. Eftersom såväl Amazons e-handelsportal som AWS samt en hel del kunder använder systemet lär det sig dessutom snabbt så fort nya bedrägeriförsök uppdagas, så att du alltid har ett gott skydd.
Utöver det menar Eron att företag ofta startar sin optimeringsresa med följande lösningar:

  • lägger till utvecklingstester i digital miljö som gör det enklare att börja experimentera med nya appar i AWS
  • flyttar sin hemsida till AWS miljö så du lättare kan hantera toppar i besökare till hemsidan under exempelvis Black Friday.
  • flyttar eller kommer igång med mobilappar för att kunna testa olika appfunktioner utan att behöva investera i hårdvara.
  • flyttar sitt data warehouse och sina analysfunktioner, för att kunna koppla ihop flera olika datakällor och göra olika typer av analyser, med eller utan ML.
  • Det är heller inte ovanligt att företag bygger appar i molnet för exempelvis en IoT-lösning, innan de flyttat någon av sin befintliga data till molnet. När de sedan startar igång sin IoT-app så lagras all data som genereras direkt i molnet, och då börjar det bli intressant att även flytta andra datakällor för att kunna koppla ihop och göra analyser.

Både Eron och Joel är dock noga med att påpeka att det är viktigt att starta med optimeringsprojekt som kan ge snabba resultat. Detta eftersom du vill få hela verksamheten intresserad och engagerad, och då är det effektivt att snabbt skapa positiva erfarenheter som kan leda till ytterligare utveckling. I grunden handlar det dock om att steg för steg leta sig fram och se till att alla steg tas med ett tydligt mål i sikte. Att bara flytta till molnet för att alla andra gör det är inte ett tillräckligt bra argument. Frågan är vilka fördelar just ditt företag kan få av en molnmigration.