Så kommer AI påverka digital marknadsföring

I en undersökning som Xaxis gjort tillsammans med IAB framkommer att en majoritet av personer som arbetar inom digital marknadsföring tror att AI kommer ha en positiv inverkan på deras arbete. Samtidigt lyfter såväl annonsörer som byråer och publicister frågan om man kan lita på att en AI levererar tillförlitliga insikter.

Undersökningen gjordes bland över 1000 personer inom digital marknadsföring under mars och april. Samtliga fanns antingen på GroupM-företaget Xaxis plattform eller var medlemmar i IAB Europe. Resultatet visar att oron för att förlora sitt jobb inte är ens i närheten av så stor som många nyheter gör gällande. Endast 5 % ser AI som ett direkt hot mot jobbet, medan resterande 95 % ser positiv inverkan på arbetet. Av de som är positiva till AI är det en stor andel som fortfarande inte vet hur det kommer påverka arbetet. 62 % menar att det kommer ge dem mer tid för strategiskt arbete och minska repetitiva uppgifter, medan 59 % ser positiva effekter genom ökad tillgång till mer relevant data för beslutsfattande.

Samtidigt finns det orosmoln på datahimlen; två av de största farhågorna är huruvida det går att lita på de insikter som en AI levererar, och risken för att lämna bort för mycket kontroll från mänskliga händer. Man ser AI i stort som en svart låda, där resultatet inte är möjligt att koppla ihop med det man stoppade in. Med mer avancerade AI kan det till och med vara svårt att veta vilka data man faktiskt stoppat in, eftersom det kan vara så många olika datakällor. Det resulterar i att det kan vara svårt att validera slutsatserna som en AI levererar, och beslut som fattas automatiskt (exempelvis programmatiska annonsköp) hamnar i allt större utsträckning i datorernas händer.

Från Xaxis sida är man dock tydlig med att om ett företag inte har implementerat AI som en del i sin digitala marknadsföring innan 2020 kommer man få mycket svårt att ens komma till förhandlingsbordet för framtidens annonsmarknad. Frågor kring hur man kan bygga in tillit och kontrollsystem för AI återstår dock, och med tanke på hur snabbt utvecklingen går så börjar det bli bråttom att få dessa kontrollsystem på plats. När AI blir än mer avancerad kommer det nämligen bli exponentiellt mycket svårare att få en överblick över vad en AI faktiskt gör.