Så kan skolan lära eleverna genomskåda falska nyheter

Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu har Statens medieråd tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism.
Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Bilder kan manipuleras och sättas in i fel sammanhang, och de påverkar känslor mer direkt än text.
Att bildens betydelse har ökat i takt med den tekniska utvecklingen är otvetydigt. Vi ”småpratar” med bilder via mobilen, förstärker sms med emojis och konsumerar tv-serier på väg till skolan eller jobbet. Streamingtjänsten Youtube är numera den populäraste sajten, i alla åldrar. Bland barn och unga mellan 11 och 19 år tittar 100 procent på film på Youtube (Svenskarna och internet, 2016, Internetstiftelsen i Sverige).
Barn och unga möter självklart också falska nyheter, vinklade budskap och propaganda. Statens medieråd har därför utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram ett skolmaterial kring propaganda och bilders makt.
Det nya skolmaterialet, som kan användas direkt i klassrummen utan särskilda förberedelser, fokuserar på att stärka barns och ungas förmåga att upptäcka, granska och analysera vinklade budskap, framför allt i form av bild och film.
Del ett i materialet kallas Bild är ett språk. Materialet ger grundläggande kunskaper om bilden som budskapsbärare. Målgrupper är elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
Del två, Konsten att övertyga, fokuserar på propaganda. Den tar upp vanligt förekommande propagandastrategier och hur dessa kan användas för att förmedla såväl demokratiska som odemokratiska budskap. Målgrupper är elever på högstadiet och gymnasiet.
I skolmaterialet ingår också en fördjupningsdel för pedagoger och andra vuxna som vill lära sig mer om propaganda.
Paketet kompletteras av två nyinspelade poddar:

  • Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda. Medie- och filmpedagogerna Elin Jönsson och Elisabet Jonsved resonerar kring bilders ökade betydelse.
  • Värna demokratin och stärka eleverna – tips till pedagoger. Undervisningsrådet Hugo Wester på Skolverket om vilka varningstecken kring radikalisering skolpersonal bör ta på allvar och hur man kan agera.
Kontakt: Helena Dal, verksamhetsansvarig Information och vägledning, 08-665 14 65 eller 076-505 14 65, helena.dal@statensmedierad.se