Så hittar TV-tittare nya program att se

IAB genomförde nyligen en studie för att se hur tittare hittar nya program att se. Studien undersökte såväl vanlig TV som video-on-demand, och annonser visar sig spela en stor roll.
Video-on-demandtjänster som HBO och Hulu har blivit allt större, men fortfarande är det en hel del människor som fortfarande tittar på vanlig linjär-TV. Studien ville dock inte undersöka hur många som tittar på respektive format, utan hur tittarna faktiskt beter sig.
Den demografiska delen av undersökningen visar exempelvis att de som tittar mest på vanlig TV är kvinnor i åldern 18-34 år, men att fördelningen över såväl kön som ålder är ganska jämn. VOD-tjänsterna är det däremot företrädelsevis unga män som använder, och användandet avtar kraftigt med ålder.

Information om nya program att titta på får TV-tittarna framför allt genom reklam, men även genom rekommendationer från vänner och bekanta. De letar sedan upp de nya programmen genom TV-guider eller genom menyn på TVn. En tredjedel använder servicemenyn för VOD-tjänster, där sedan närmare 40% ser de nya programmen. Majoriteten ser dock de nya programmen på sin TV, men resultatet indikerar att allt fler söker sig till VOD-tjänster för att se nya program.
När det gäller VOD-tittare får de oftast reda på nya program genom rekommendationer från vänner, men många tar till sig av VOD-tjänstens rekommendationer för liknande program. Samtidigt visar sig TV-reklam och reklam på nätet ha stor inverkan, något som är positivt för annonsörer att få höra. 95% av VOD-tittarna använder sedan den befintliga tjänsten för att se nya program, vilket inte är så förvånande om de vant sig vid att använda VOD.

Att så många tar intryck av annonser på nätet är dock intressant, och något som IAB även följde upp i studien. Omkring 80% menar att de tar intryck av annonser som de ser när de letar nya program, och av dem menar mellan 22-39% att reklamen har stor betydelse. Det betyder att det är viktigt för annonsörer att synas med nya program i flera olika kanaler, och inte bara där de som ser på liknande program redan finns. Med tanke på hur många som får reda på nya program via vänner och bekanta är det därför viktigt att finnas på ställen där dina potentiella tittare inte finns. Exempelvis kan reklam på Facebook göra att de som inte finns på Facebook får reda på nya program genom sina Facebook-aktiva vänner.

Eric John, deputy director of Video på IAB menar att annonsörer behöver ”testa och optimera ett flertal olika paketerings- och samordningslösningar” för att på bästa sätt nå tittarna. Samtidigt behöver annonserna vara kreativa och lockande, samt anpassade för det medium där de ska visas. Men snarare än att försöka ensa annonser och fokusera på befintliga medier bör annonsörer alltså fokusera på att skapa annonser för många olika medier för att få maximal räckvidd.