Så här tänker Youtube-stjärnor om reklam

Stjärnor på Youtube måste vandra en försiktig väg när de samtidigt vill fånga tittare och casha in från annonsörer. Här har flera stjärnor intervjuats och fått svara på frågan.