Så här skriver du ett bra pressmeddelande

Att skicka ut ett pressmeddelande för att berätta om en tjänst, produkt eller nyanställning är ett effektivt sätt att få publicitet. Men hur skriver du egentligen ett pressmeddelande så att journalister väljer att plocka upp nyheten? Här delar vi med oss av fyra viktiga tips.

1. Skriv bara om en nyhet

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att välja vilken nyhet du ska skriva om. Undvik att berätta om flera saker samtidigt.  Fokusera istället på det viktigaste annars blir det lätt rörigt och svårläst. Har ni flera nyheter att berätta om får ni helt enkelt skriva flera pressmeddelanden.

2. Skriv neutralt i tredje person

Skriv ditt pressmeddelande tydligt och enkelt. Läsaren ska inte behöva gissa sig till vad som står. Det är även viktigt att skriva i tredje person, dvs undvik vi-form eller jag-form. Texten ska vara neutral och inte ”säljig” på något sätt. Tänk att journalisten i stort sett ska kunna kopiera texten rakt av. Ju mer du underlättar för journalisten, desto större chans är det att er nyhet blir publicerad.

3. Slagkraftig rubrik, ingress och citat

Skriv en kort och koncis rubrik som presenterar er nyhet. Skriv gärna i presens för bäst effekt. Det är oftast enklast att skriva rubriken sist då den ska sammanfatta texten. Ingressen bör sedan vara mellan två-fyra rader lång och sammanfatta nyheten. Ta med det viktigaste i budskapet allra först så att du fångaren läsarens uppmärksamhet tidigt.

I pressmeddelandet bör det även ingå ett eller flera citat som gör nyheten mer intressant för kunder, journalister och nyhetsläsare.

Tänk även på att inte skriva för långt (inte längre än en A4), ange kontaktpersoner och se till att dessa finns tillgängliga för eventuella frågor.

4. Glöm inte att korrekturläsa

Se till att korrekturläsa ditt pressmeddelande noga innan du publicerar. Denna punkt kan inte understrykas nog. Vi som skriver på Karlssons Textbyrå driver även Dagens Analys. Varje dag får vi pressmeddelanden med felaktig meningsuppbyggnad, stavfel och alldeles för långa meningar. Ibland väljer vi att inte använda ett pressmeddelande om det blir alltför tidskrävande att skriva om texten. I vår statistik ser vi att pressmeddelanden som inte är välskrivna också får färre läsare. Tråkigt när endast några få läser era viktiga nyheter bara för att texten var undermålig.

Vi hoppas att du fått några värdefulla tips att tänka på inför ditt nästa pressmeddelande. Ifall du behöver hjälp att skriva eller korrekturläsa/språkgranska ett redan skrivet pressmeddelande är du välkommen att kontakta oss på Karlssons Textbyrå. Vi skriver pressmeddelanden åt både stora och små företag.