“Så här ska man navigera i det nya IT-landskapet”

Smartbox som säljer upplevelser, både online och i butik, är ett typexempel på ett modernt tjänsteföretag som riktar sig både mot konsumenter och företag. Tanken är enkel: boka en upplevelse och få ett köpbevis som används för att realisera den. Köpbevis levereras i en liten fysisk kartong eller i form av ett mejl, kunden väljer vilket.

Verksamheten bedrivs i elva länder, däribland Sverige, och inkluderar förmedling av weekendresor, restaurangbesök, wellness och actionupplevelser. Ett grundläggande krav för framgång för ett sådant företag är flexibilitet, inte minst vad gäller IT-stöd. Det måste gå att skala upp och ner och att sjösätta nya tekniklösningar, snabbt och till rimliga kostnader.

Den övergripande principen för att lyckas med det har nog de flesta klar för sig: det gäller att utnyttja molntjänster och egen IT-infrastruktur på ett flexibelt sätt. Det svåra i den ekvationen är att göra det på ett enkelt och billigt sätt, som är så förutsägbart som möjligt. Att flexibilitet och förutsägbarhet kan ses som ett motsatspar medför extra stora krav på IT-lösningar som är enkla att hantera.

– Vårt tidigare system klarade helt enkelt inte av att ge det stöd som krävdes. Vi var tvungna att göra något drastiskt för att serva våra kunder på ett bra sätt och för att klara av att expandera i Europa, säger Paul Cash, IT-chef på Smartbox.

Smartbox valde en mix av lösningar från Nutanix. Man ägnade 18 månader åt att implementera Nutanix virtualiseringsplattform AHV. Det har gjort att man kunnat reducera storleken på det egna datacentret och fått en mer flexibel IT-drift. En del av lösningen är att vissa tillämpningar med höga krav på skalbarhet har flyttats till Amazons publika molnplattform. En grundtanke med en sådan här lösning är att applikationer ska kunna flyttas fritt mellan olika IT-miljöer, i egna datacenter och i molnet.

Andra Nutanixlösningar som kommit till användning är Beam för att hantera kostnader och säkerhet vid användning av flera molnplattformar och Era för enkel administration av databaser. Dessutom används Prism Pro för automatiserad hantering av infrastruktur. Med Beam har man fått kontroll på kostnaderna för molnanvändning, tidigare var det vanligt att de gick mellan 30 och 40 procent över budget.

Användningen av de olika lösningarna, som alla bygger på Nutanix Enterprise Cloud OS, gör det möjligt att dra nytta av flera moderna arbetssätt: automatiserad hantering, mjukvara för att definiera användning av hårdvara på ett enkelt sätt, flyttbarhet för tillämpningar mellan olika typer av IT-infrastruktur och olika publika moln, hybridlösningar med både egna datacenter, samt publika och privata moln, och kanske framför allt minskad komplexitet, till exempel vad gäller hantering av kostnader och licenser.

Eller för att beskriva visionen bakom ansträngningarna på ett enkelt sätt: en sammanhållen lösning för att skapa en flexibel och lätthanterlig IT-miljö.

Det krävs förstås en hel del jobb för att få ihop den nya arkitekturen och för att flytta den existerande IT-verksamheten till den, oavsett vilken leverantör som väljs. Om inte arkitekturen blir bra finns risken att de nya lösningar som implementeras leder till än värre problem än de som de ska lösa.

– Smartbox har verkligen fått till mixen mellan användning av publika och privata moln på ett bra sätt. Man har inte bara ett grepp om kostnaderna för olika typer av lösningar, utan kan också påvisa affärsvärdet med IT-lösningarna, säger Dom Poloniecki, europeisk försäljningschef på Nutanix.