Så här ska Apple locka millennials till att köpa iPhone X

Senaste reklamkampanjen från Apple ska locka millennials till sina butiker för att köpa en iPhone X. Kommer Apple att lyckas?
Vad tror du om nedan reklamklipp. Kommer Apple att lyckas med sin mission? Lämna en kommentar nedan.
Det första reklamklippet handlar om FaceID och hur enkelt den funktionen gör livet. Den andra handlar om Portrait Lighting som gör bilder så mycket bättre med Stage Light, Stage Light Mono och Contour Light. Den tredje handlar återigen om FaceID men den här gången om hur säkerhetsfunktionen kan anpassa sig.
https://youtu.be/ELsGTycENqY
https://youtu.be/vC7BAK_1NO8
https://youtu.be/TahA4J952ww