Circle K tar till Salesforce för att optimera kundupplevelsen

För Circle K handlar det inte bara om att skapa en förbättrad kundupplevelse genom mobilappar, lojalitetskort och sociala medier. För att få en helhetsvy över alla kontaktytor använder Circle K sig av Salesforce i åtta länder.

– Vi har ett gemensamt mål på Circle K och det är att bli världens främsta destination för närköp och bränsle, säger Lars Gaustad, Senior Vice President för B2B och kortförsäljning på Circle K Europe. Vi förstår att våra kunders tid är värdefull och vi måste visa dem att vi förstår det genom att leverera en både bra och vänlig service.

Circle K kan idag ta ett helhetsgrepp för att kunna ge bra kundservice över alla kanaler. Oavsett om det handlar om B2B-kunders bränslehantering för fordonsflottan, lojalitetsprogram för privatkunder eller den geografiskt utspridda säljorganisationens nya idéer ligger numera stora delar av organisationen samlat i ett och samma system istället för i skilda silos.

– Med en organisation förlagd till flera länder och en rad vitt skilda lösningar för privat- som företagskunder visar det på både styrkan och flexibiliteten hos Salesforce när en så stor aktör som Circle K väljer oss, säger Baman Motivala som är Nordenchef på Salesforce.

Tidigare hade Circle K enskilda kunddatabaser för olika produkter, vilket gjorde det svårt att mäta prestanda över geografiska områden eller att dela med sig av erfarenheter inom företaget.Nu är alla företagskonton centraliserade i Salesforce Sales Cloud, vilket gör att data om såväl fordonsflottor som grossistavtal finns samlat.

– Med Salesforce kan vi se eventuella möjligheter och driva bättre kundsamtal eftersom vi inte saknar värdefull information under kundresan, säger Marit Skare, Senior Manager for Operational Excellence på Circle K.

Smartare kundsamtal leder inte bara till starkare relationer utan även bättre försäljning. Sedan implementeringen av Salesforce har exempelvis volymen för förköpt bränsle per kort ökat med fem procent i genomsnitt.

– Tidigare loggades allt i flera kalkylblad, säger Kaisa Bååth, chef för inside sales på Circle K i Sverige. Med Sales Cloud kan vi inte bara spåra och ranka leads lättare utan även analysera våra data mer effektivt. Med Salesforce mobilapp kan jag hålla koll oavsett om jag sitter på bussen eller kontoret och jag kan spåra kundresor och försäljningscykler och reagera snabbare på eventuella problem.

Att implementera Salesforce hos Circle K i bland annat Sverige, Norge, Danmark, Polen och Ryssland har så klart inte varit utan utmaningar för att skapa en effektiv plattform.

– Att samla flera oberoende affärsenheter i ett enda system är ett stort arrangemang, säger Kokins. I arbetet med Salesforce och dess partner Fluido har vi fått till en balans mellan lokal anpassning och central kontroll. En storlek passar ingen men ett moln passar alla!